Главная страница
Навигация по странице:

 • Реферат з

 • Вернодубов М.П. Одеса – 2019 Тема: Служби охорони громадського порядку.

 • Забезпечення участі населення в охороні громадського порядку

 • рефераті

 • Охорона громадського порядку: структура та завдання Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку є

 • Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування з охорони громадського порядку та їх члени мають право

 • Члени громадських формувань з охорони громадського порядку зобовязані

 • ПОСТОНОВА від 20 грудня 2000р. N 1872

 • РЕФЕРАТ. Служби охорони громадського порядку


  Скачать 51.08 Kb.
  НазваниеСлужби охорони громадського порядку
  Дата28.11.2019
  Размер51.08 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаРЕФЕРАТ.docx
  ТипРеферат
  #97464

  Подборка по базе: психология реферат.docx, Тойнби реферат.doc, Темы рефератов для ВО.docx, 1 Реферат Стерхова.docx, Эффект плацебо Реферат.doc, Тыченок Олег Николаевич Реферат.doc, Список рефератов Манаков.docx, перспективы развития бжд реферат.docx, Жексембай Санжар. Реферат МАШ 19 2.docx, 610 гр., леч.фак. Жариков К.М. Реферат. Отравления солями тяжелы

  Міністерство освіти і науки України

  Одеський національний університет

  імені І.І. Мечникова

  Коледж економіки та соціальної роботи
  Реферат з охорони праці

  Тема: Служби охорони громадського порядку.
  Виконав:

  студент 2 курсу спеціальності

  «Прикладна математика» денної форми навчання

  Пуздрач Данііл
  Олександрович

  Викладач:

  Вернодубов М.П.


  Одеса – 2019

  Тема: Служби охорони громадського порядку.
  План:
  1) Забезпечення участі населення в охороні громадського порядку.

  а.Правові засади.
  2) Охорона громадського порядку: структура та завдання.

  a.Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку.

  b. Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування з охорони громадського порядку та їх члени мають право.

  c.Члени громадських формувань з охорони громадського порядку зобов'язані.


  Забезпечення участі населення в охороні громадського порядку
  Традиційно вважається, що охорону суспільства від протиправної поведінки здійснюють правоохоронні органи. ОМС, з одного боку, взаємодіють з правоохоронними органами по охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень на території відповідного села, селища, міста, з іншого — мають всіляко сприяти участі населення в охороні порядку й боротьбі з правопорушеннями. Про порядок залучення ОМС до охорони громадського порядку населення та діяльності щодо організації роботи із громадськими формуваннями правоохоронного направлення йтиметься у рефераті.
  Правові засади
  Кожен громадянин має право на безпечні умови проживання, захист від протиправних посягань будь-якого недобросовісного члена суспільства як себе, так і членів своєї сім’ї. І, звісно ж, вправі вимагати забезпечення такої безпеки від правоохоронних органів, на які законом покладені завдання з охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії та боротьбі зі злочинністю, охорони громадського порядку.
  Але досягнути безпеки в суспільстві без участі і додаткових зусиль самого населення — навряд чи вдасться.
  Безпосереднім обов’язком ОМС як інституту, найбільш наближеного до населення, є залучення громадян до охорони громадського порядку.
  Етап залучення населення до співпраці по охороні громадського порядку безперечно повинен включати роз’яснювальну роботу, безпосереднє спілкування із населенням.
  Форми роботи з населенням можуть бути різноманітними: проведення робочих зустрічей у трудових колективах підприємств, установ, організацій усіх форм власності та навчальних закладах, гуртожитках; організація сходів і зборів громадян, мешканців житлових масивів, мікрорайонів, населених пунктів, сіл, нарад із громадськими організаціями відповідних сіл, селищ, міст, районів та областей. Інформування населення необхідно починати з положень законодавчих і нормативно-правових актів щодо використання можливостей громадян в охороні громадського порядку і профілактиці правопорушень.

  Правові підстави участі громадян в охороні громадського порядку встановлені Законом України від 22.06.2000 № 1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
  Відповідно до ст. 1 Закону № 1835 громадяни України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  Стаття 1. Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону

  Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі - громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

  Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо.
  Окрім Закону № 1835, питання щодо порядку та умов створення, функціонування та припинення діяльності громадських формувань, їх завдань, прав і обов’язків членів формувань, особливостей застосування ними фізичного впливу і спеціальних засобів при виконанні обов’язків більш детально регулюються Типовим статутом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2000 № 18722.


  Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як:


  зведені загони громадських формувань

  спеціалізовані загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України

  асоціації громадських формувань


  В окремих випадках можуть створюватись й інші типи громадських об’єднань з охорони порядку.
  Відповідно до ст. 3 Закону № 1835 громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань.

  Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами Національної поліції, підрозділами Державної прикордонної служби України.  Стаття 3. Засади організації та діяльності громадських формувань

  Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань.

  Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

  Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами Національної поліції, підрозділами Державної прикордонної служби України.
  Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються за місцем роботи, навчання або проживання громадян.
  Межі території, на якій буде проводити свою діяльність відповідна громадська організація, повинні бути узгоджені з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.
  Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
  Громадські формування створюються за рішенням громадян, прийнятим на їх зборах (конференціях).
  Для реєстрації громадського формування подаються:


  рішення про його створення, підтримане відповідним органом Національної поліції чи підрозділом Державної прикордонної служби України

  узгоджене з цими органами положення (статут)

  інформація про склад керівного органу, а також список членів формування


  На етапі створення громадських формувань ОМС мають допомагати громадянам в оформленні необхідних статутних документів, визначенні певної спеціалізації діяльності формування, особливостей його функціонування залежно від ситуації на відповідній території села, селища, міста.
  Членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання.
  Членами зазначених громадських формувань не можуть бути: особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках, передбачених законами України.


  Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у сфері охорони громадського порядку є:


  1

  надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам

  2

  інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань

  3

  сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань

  4

  участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх


  Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об’єднань лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в ОМС посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки, зразки яких затверджуються КМУ.


  З огляду на складність завдань з профілактики правопорушень, які покладені на громадські формування, наділення їх правом застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, здійснювати свою діяльність останні повинні тільки під контролем органів Національної поліції, підрозділів Державної прикордонної служби України.  З огляду на складність завдань з профілактики правопорушень, які покладені на громадські формування, наділення їх правом застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, здійснювати свою діяльність останні повинні тільки під контролем органів Національної поліції, підрозділів Державної прикордонної служби України.

  Для реалізації цілей та завдань громадських формувань ОМС мають право вводити за рахунок коштів місцевого бюджету посади інструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини підприємства, установи, організації.

  ОМС мають створювати необхідні умови для ефективної діяльності громадських формувань: надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби зв’язку, виділяти кошти на придбання форми та посвідчень.
  Задля формування позитивного ставлення населення до співпраці з правоохоронними органами та залучення до роботи з охорони порядку ОМС повинні роз’яснювати громадянам положення закону, правові гарантії та забезпечення соціального захисту членів громадських формувань.
  Статтею 17 Закону № 1835 передбачено, що у разі каліцтва, заподіяного члену громадського формування, або встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, йому виплачується одноразова допомога у розмірі від трирічного до п’ятирічного середнього заробітку (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності відповідно до законодавства. За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні ними меж необхідної оборони, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами.

  Стаття 17. Правові гарантії та соціальний захист членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

  Законом гарантується захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна члена громадського формування та членів його сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

  Злісна непокора членові громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов’язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

  У разі загибелі членів громадського формування під час виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону членам сім’ї загиблого або особам, які перебувають на його утриманні, за рахунок коштів, які виділяються на фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога у розмірі не менше п’ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

  У разі каліцтва, заподіяного члену громадського формування, або встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, йому виплачується одноразова допомога у розмірі від трирічного до п’ятирічного середнього заробітку (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності відповідно до законодавства. Кошти, витрачені у зв’язку з цим на лікування члена громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.

  За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні ними меж необхідної оборони, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку особами з інвалідністю.

  Одноразові допомоги члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або членам його сім’ї, передбачені частинами третьою і четвертою цієї статті, а також збитки, завдані його майну чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, можуть бути відповідно виплачені чи компенсовані у повному обсязі за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.

  Члени зазначених громадських формувань можуть бути застраховані за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії, травм або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, - у розмірі від річної до п’ятирічної середньої заробітної плати залежно від ступеня втрати працездатності.

  Члени громадських формувань можуть бути застраховані за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії, травм або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, — у розмірі від річної до п’ятирічної середньої заробітної плати залежно від ступеня втрати працездатності.
  За активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону члени громадського формування з охорони громадського порядку можуть заохочуватись ОМС шляхом оголошення подяки або видачі цінного подарунка чи грошової винагороди.
  Відповідно до п. 49 Типового статуту збитки, заподіяні майну члена формування чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.  49. Збитки, заподіяні майну члена формування чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.
  Як додаткові заходи щодо залучення населення до охорони громадського порядку і профілактики правопорушень, висвітлення роботи діючих громадських формувань ОМС можуть використовувати можливості засобів масової інформації та телебачення.


  Як показує практика, найбільших успіхів у боротьбі з правопорушеннями вдається досягти тільки у тісній співпраці правоохоронних органів з громадянами. Зростання кількості громадян, які долучаються до охорони громадського порядку і державного кордону, можливе завдяки зусиллям ОМС. Тому саме ОМС повинні стати платформою для взаємодії населення з правоохоронними органами по охороні правопорядку, профілактиці та боротьбі з правопорушеннями, для чого закон надає їм всі можливості.

  Охорона громадського порядку: структура та завдання

  Охорона громадського порядку: структура та завдання
  Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку є:
  1) у сфері охорони громадського порядку:

  • надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

  • інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

  • сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

  2) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

  • надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

  • участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.


  Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування з охорони громадського порядку та їх члени мають право:

  1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками міліції, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ;

  2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

  3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

  4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

  • ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

  • надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;

  • охорону природи і пам'яток історії та культури;

  • забезпечення безпеки дорожнього руху;

  5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

  6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

  Громадські формування з охорони громадського порядку проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ шляхом: спільного з працівниками органів внутрішніх справ, патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування.

  Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

  Члени громадських формувань з охорони громадського порядку зобов'язані:

  1) брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

  2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;

  3) доставляти в міліцію, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення,якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

  4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку.

  Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації в установленому порядку розглядають пропозиції громадських формувань щодо поліпшення стану громадського порядку та вживають у межах своєї компетенції відповідних заходів.

  Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування спільно з органами внутрішніх справ організовують діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.

  Контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.

  Органи, що проводять реєстрацію зазначених громадських формувань, здійснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органів мають право спостерігати за проведенням громадськими формуваннями заходів, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.

  Контроль за джерелами і розмірами надходжень коштів до цих громадських формувань здійснюється відповідно до закону.

  У разі порушення фінансової дисципліни з боку громадського формування з охорони громадського порядку воно несе відповідальність згідно з законом.

  Литература:

  __________________________________________
  1.Молдован В.В. Правоохоронні органи. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Юмана, 1998.
  2. Женунтій В., Біленчук П. Діяльність міліції – чітке регулювання //Право України. –  1991. - № 4. – с.23.
  3. Заяць Н. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. - № 9.

  __________________________________________
  1.ПОСТОНОВА від 20 грудня 2000р. N 1872 Про затверждення Типового статусу громадського формування з охорони громадського порядка і державного кордону, описів зразку бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування.
  2.ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь громадян в охороны громадського порядку і державного кордону.


  написать администратору сайта