Главная страница
Навигация по странице:

 • 3.Конвейер лентасын иілуге және беріктікке тексеру.

 • 4.Конвейер барабандарының диаметрлерін таңдау.

 • 5.Ленталы конвейерді жүргізетін қозғаушы приводты таңдау. 5.1.Электроқозғалтқышты таңдау.

 • 8.Ленталы конвейерді кері айналып кетпеуі үшін сенімді храповикті тоқтам қолданамыз.

 • 9.Тістер профилінің негізгі параметрлері.

 • 10.Тістердің майысуын тексеру.

 • 11.1 Подшипник астындағы буртик диаметрі;

 • 11.2 Шпонканы тексеру есебі; Призмалы шпонканы таңдаймыз;

 • семестрл1к жумыс. Назым семестрлік 1. Семестрлік жмыс пн аты Асты деу ксіпорындарындаы тасымалдаыш машиналары мен механизмдер Маманды


  Скачать 45.18 Kb.
  НазваниеСеместрлік жмыс пн аты Асты деу ксіпорындарындаы тасымалдаыш машиналары мен механизмдер Маманды
  Анкорсеместрл1к жумыс
  Дата01.12.2019
  Размер45.18 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаНазым семестрлік 1.docx
  ТипДокументы
  #97921
  страница2 из 3

  Подборка по базе: Силостар және астық қоймаларын сыйымдылығын анықтау Ажар.doc, Арынгазин Астык сактау касипорындарын жобалау каз.pdf
  1   2   3

  2.Конвейер лентасының қажетті нүктелеріндегі тарту күштерін /контурды айналу/ әдісімен есептеу.

  Материалдың сызықтық тығыздықтары:

  а) лентаның сызықтың тығыздығы

  qл=3.7 кг/м

  qpr=8.2 кг/м

  qpo=2,5 кг/м

  z=3

  δ0=1.15мм

  δ1=3мм

  δ2=1мм

  [kp]=65 Н/м

  б) жүктің сызықтық тығыздығы

  qr=Q/υ

  qr=31,852/2=15.926 кг/м

  Роликті тіреулердің жұмыс кезіндегі қарсылық коэффициенттері (Красниковтың ұсынысы бойынша жылжымайтын ғимараттарда)

  а) науаланатын тіректер (роликтер) үшін kpx=0.035

  б)түзу тіректер (роликтер) үшін kpr=0.04

  Бұл жерде есепке лентаның горизонталь бөлігінің( l2 ) бос кезіндегі қозғалысының тіректі роликтердің кедергісін жеңу алынады.

  Есептеуге қажетті лентаның бірінші нүктесінің тарту күшін конвейерді эксплуатациялау және жобалау тәжірибесіне сүйеніп алдын ала белгілейміз.
  Нүкте 1:F1=2700 H
  Нүкте 2:F2=F1+( qл +qpo)*g*kpx*l2

  F2=2700+(3.7+2.5)*10*0.035*37=2780,29 H
  Нүкте 3:F3=F2*k2-3

  F3=2780,29 *1.04=2891,5 H

  (k2-3; k7-8 = роликті тіреудегі лентаның иілуден пайда болатын кедергіні ескеретін коэффициент)
  Нүкте 4:F4=F3+( qл+qpo)*g*kpx*l1- qл*gH

  F4=2891,5 +(3,7+2.5)*10*0.035*8-3,7*9,8*2=3314,98H

  Лента көлбеу жазықтықпен төмен жүреді,сондықтан лентаның бос төменгі бөлігінің үйкеліс шығындарын траектория бойымен ескереміз.
  Нүкте 5:F5=F4*k4-5

  F5=3314,98*1.06=3513,9H

  Мұнда лентаның иілуінен пайда болатын кедергі және роликті тірек мойынтірегінің шығыны біршама көбірек ( лента бұрылатынын ескереміз). Сондықтан коэффициент k4-5 =1,06
  Нүкте 6:Мұнда жүкті артқан кездегі қарсылықты ескереміз, оны келесі формуламен анықтаймыз.

  Fзаг=Q*υ

  Fзаг=33,48*2=67 Н

  F6=F5+Fзаг

  F6=3513,9+67=3580,89H
  Нүкте 7: Лентаның 7-ші нүктесінде лентаның көлбеу траектория бойымен роликті тірек үстімен жүкті Н биіктігіне көтерудегі кедергісін ескереміз.

  F7=F6+( qr+ qл + qpr)gkpr*l1+( qr+ qл) gh

  F7=3580,89+(15,97+3,7+8)*9,8*0.040*8+(15,97+3,7)*9,8 *2=

  =4053,1H
  Нүкте 8:F8=F7*k7-8

  F8=4053,1*1.04=4215,22H

  Лентадағы иілуден пайда болатын кедергісін және роликтегі мойынтірек үйкелісін ескереміз.
  Нүкте 9: Жүкті лентаның горизонталь бөлігімен l2 қащықтығына жеткізгендегі кедергілерді ескереміз.

  F9= F8+( qr+ qл + qpr)gkpr*l2

  F9=4215,22+(15,97+3,7+8)*9,8*0.040*37=4616,5H

  F9-Fmin=4616,5-4385=231,5 H


  Жоғарыда есептелген тарту күштерін кестеге толтырамыз.
  Кесте 1. Лентаның тарту нүктелеріндегі тарту күштері.

  1.

  F1=Fmin

  2700 H

  2.

  F2=F1+( qл +qpo)*g*kpx*l2

  2780,29 H


  3.

  F3=F2*k2-3

  2891,5 H

  4.

  F4=F3+( qл+qpo)*g*kpx*l1- qл*gН

  3314,98 H

  5.

  F5=F4*k4-5

  3513,9 H

  6.

  F6=F5+Fзаг

  3580,89 H

  7.

  F7=F6+( qr+ qл + qpr)gkpr*l1+( qr+ qл) gH

  4053,1 H

  8.

  F8=F7*k7-8

  4215,22 H

  9.

  F9= F8+( qr+ qл + qpr)gkpr*l2

  4616,5 H


  3.Конвейер лентасын иілуге және беріктікке тексеру.

  Лентаның 6 нүктесінде лентаның максималды иілуі байқалады, сондықтан оны осы нүктеде лентаның иілуін тексереді.

  lп=g(qл+qг)l2*Cos2β / 8F6
  lп=9,8*(15,97+3,7)*1.52*Cos214° / 8*3580,89=0.014 м

  l=0.01877*1.5=0.02815м

  Мұнда 1=1.5 м – роликтердің арақашықтығы, лентаның жоғарғы жүк түсетін бөлігіндегі,лентаның еніне сәйкес 1...1.5 м аралығында таңдайды.
  Лентаның беріктік қорының мүмкіндігі
  S=z*B*[kp] / F9

  S=3*400*65 / 4616,5 =16,9

  4.Конвейер барабандарының диаметрлерін таңдау.

  Жетекші барабанның диаметрі келесі формуламен анықталады:
  D6=kt*kb*z
  Барабанның диаметрін есептегенде kt=125…140 - маталы прокладка типіне байланысты алынады.

  kt - Барабан типіне байланысты:
  Жетекші барабан:

  Dжб=125*1*3=375мм

  Стандартқа сай қабылдаймыз Dжб=400мм
  Керу барабаны:

  Dкб=125*0.8*3=300мм

  Стандартқа сай қабылдаймыз Dкб=400мм

  Бұрушы барабаны:

  Dбб=125*0.5*3 =187.5мм

  Стандартқа сай қабылдаймыз Dбб=250мм

  (МЕМСТ 22644-77 бойынша келесі жақын мәндерге сай барабан диаметрлерін таңдаймыз 400мм,400мм,250мм)
  5.Ленталы конвейерді жүргізетін қозғаушы приводты таңдау.

  5.1.Электроқозғалтқышты таңдау.

  Электроқозғалтқыштың қажетті қуаты келесі формуламен анықталады:
  Pdv=kn*(F9-F1)υ / ήnu
  Мұнда ήn =0.95 барабанның мойынтіректеріндегі үйкелісті және лентаның иілуін ήu=0.9 ескеретін ПӘКтері, kn = 1.2 электроқозғалтқышты іске қосқанда инерция кедергісін ескеретін коэффициент.
  Pdv=1.2*(4616,5-2700)*2/0.9*0.95=5379,6кВт
  Каталогтан қажетті қуаты P=6,3кВт; номинал айналу саны n=693айн/мин электроқозғалтқыш таңдаймыз.

  Электроқозғалтқыш АОС2-42-2 ( сериясы 4А, үшфазалы,асинхронды МЕМСТ 19523-81)
  6.Редукторды таңдау.

  nb=60*υ/πDb

  nb=60*2/3.14*0.4=95.5 мин-1

  ПВ=40%

  Р=17,8 кВт

  nд=955 мин-1

  U=nd/nb=693/ 95.5=7,25
  Нақты Uf=8,32

  P=17,8

  n=1000

  Таңдаймыз редуктор екі сатылы цилиндрлі. Ц2-250 сериялы.
  7.Муфталарды таңдау.

  Муфта редуктор білігі мен электроқозғалтқыш білігін байланыстырады. Осы арада серпімді втулкалы-палецті муфта (МУВП) арқылы қосылады. МУВП муфтасын 3 параметр арқылы таңдайды. (СЧ 20)

  Есептік айналдырушы моменті.

  T1=Tdv*kp

  T1=89,6*1.5=134,5

  Tdv=Pnom*1000/ωdv

  Tdv=6,5*1000/72,5=89,6

  ωdv=π*nnom/30

  ωdv=3.14*693/30=72,5

  Ленталы конвейер үшін kp=1.25…1.50

  Таңдаймыз муфта (МУВП)

  Т=250 Н*м

  ω=400с-1

  d=32

  d1=40

  lцил=58

  lкон=38

  L=121

  D=140

  d0=28

  Δr=0.3

  Δy=1°30'

  Тр≤Твтабл

  Шарт орындалды.
  Есептік айналдырушы моменті.

  Тдв*Uфм

  Т=89,6*8,32*0,96=715,6

  ήм=0.96

  Таңдаймыз муфта (МУВП)

  Т=1000 Н*м

  ω=84с-1

  d=50, 55, 56

  d1=60, 63, 65, 70, 71

  lцил=82

  lкон=57

  Lцил=220

  Lкон=272

  D=230

  с=3,5

  Δr=0.6

  Δy=1°

  Т≤Ттабл

  Шарт орындалды.

  МЕМСТ 13568-75 шынжыр қабылдаймыз.

  ПР-38; I-12700

  (СТ45) шынжырлы муфта

  8.Ленталы конвейерді кері айналып кетпеуі үшін сенімді храповикті тоқтам қолданамыз.

  Беріктік шартынан храповик тісінің модулін анықтаймыз.

  m=

  kb=4

  z=20

  y=0.375

  =20MПа болат үшін
  Тс=F9*Dbm/2*Uf

  Тс=4616*375*0.9/2*8,23=94647,63

  m==4,21≈6
  9.Тістер профилінің негізгі параметрлері.

  Dk=m*z

  Dk=6*20=120

  P=π*m

  P=3.14*6=18.84

  h=0.75*m

  h=0.75*6=4.5

  a=1.55*m

  a=1.55*6=9.3

  b=kb*m

  b=4*6=24

  b1=b+2

  b1=24+2=26
  10.Тістердің майысуын тексеру.

  P=2Tc/kb*z*m2≤[P] [P]=300H/mm2

  P=2*94647,63/4*20*62=65,7

  Шарт орындалды.

  11. Подшипник астындағы білік алаңының d;  11.1 Подшипник астындағы буртик диаметрі;

  +3r= 75+3*3,5= 85,5⸗85мм
  11.2 Шпонканы тексеру есебі;

  Призмалы шпонканы таңдаймыз;

  b = 25

  h= 14

  l = 70


  Фаска = 0,6
  1   2   3


  написать администратору сайта