Главная страница

«Объектілі-ба_ыттал_ан ба_дарламалау негіздері» п_ні бойынша тес. Объектілібаытталан бадарламалау негіздері пні бойынша тестік тапсырмалар


Скачать 271 Kb.
НазваниеОбъектілібаытталан бадарламалау негіздері пні бойынша тестік тапсырмалар
Дата30.04.2019
Размер271 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файла«Объектілі-ба_ыттал_ан ба_дарламалау негіздері» п_ні бойынша тес.doc
ТипДокументы
#75733

Подборка по базе: 1-ші тақырып бойынша тесттер.docx, ЭЛЕКТРОНИКА НЕГІЗДЕРІ.doc, Силлабус ДФ негіздері.docx, 5В090100-Электротехника және электроника негіздері-И-221-3 креди, Кәсіпкерлік негіздері курсын оқитын студенттерінің тізімі.do, Ашық сабақ экономикалық теория негіздері пәнінен.docx, ЭКГ талдауды чек лист бойынша бағалау.doc, Жүрек тамыр жүйесінің ауруларында мейіргерлік іс әрекеттерді ста, Философия пәні бойынша емтихан сұрақтары.doc, «мейірбике ісі негіздері» П-ні бойынша мейірбикелік технологияла

«Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері » пәні бойынша тестік тапсырмалар
1. Ml және М2 жиындары берілген: М1:=[|,2,3,4]; М2:=[3,4,1].

МЗ:=М1-М2 операторы орындалғаннан кейін М3 мәні

A) [0,2,0,4]

B) [1,3,4]

C) [-2,2,2]

D) [2]

E) [1,2,3]
2. Delphi. Дұрыс тұжырымдаманы көрсет:

А) TGraphControl классынан келіп шығады

В) TControI классынан келіп шығады

C) TObject классынан келіп шықпайды

D) TComponent классынан келіп шығады

E) TWinControI классынан келіп шығады
3. Delphi. property state read getstate; сипаттамасында

 1. state қасиетін өзгертуге болады

 2. getstate қасиетіне рұқсат жоқ

 3. state қасиеті тек оқу үшін рұқсат

 4. getstate қасиеті тек оқу үшін рұқсат

 5. getstate қасиеті өзгерту үшін рұқсат етілген


4. Delphi. Модульдің бастапқы тексті файлдың кеңейтілуін көрсетіңіз.

A) .dcu

B) .dfm

C) .pas

D) .dpr

E) .ехе
5. Delphi. Компоненттер қай жерде орналасқан...

 1. жұмыс үстелінде

 2. объектілер инспекторінде

 3. жабдықтар панелінде

 4. Компоненттер палитрасында

 5. Код редакторында


6. Delphi. Қасиеттерге мән беруге қолданылатын кілттік сөз

 1. Reserved

 2. Override

 3. Inherited

 4. Abstract

 5. Default


7. Delphi. byte типінің диапазоны.

 1. -32768..32767

 2. -2147483648..2147483647 „

 3. -128..127

 4. 0-255

 5. 0..65535


8. Delphi. Конструктор - деп...

 1. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 2. Объектілі типтің айнымалысы

 3. Класс-ұрпақты құруға арналған ішкі бағдарлама

 4. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 5. Delphi утилиттерінің бірі


9. Жазбаның сипаттамасы

 1. Record резервтелген сөзімен басталып End резервтелген сөзімен аяқталады

 2. Жазба атауымен басталып өрістің соңғы атымен аяқталады

 3. Жазба атауымен және Record резервтелген сөзімен басталып End резервтелген сөзімен аяқталады

 4. Жазба өрісінің бірінші идентификаторымен басталып өрістің соңғы идентификаторымен аяқталады

 5. Жазба типін сипаттаудан басталып сипаттаудан аяқталады


10. Delphi. Бағдарламалар өңдеу бырысында компоненттер қасиетін өзгерту ...қайда орындалады.

 1. Property Editor

 2. Project Options

 3. Object Inspector

 4. Image Editor

 5. Code Editor


11. ’’X(2.10) немесе (-2.2)аралығына (интервал) кіреді’’ өрнегінің нәтижесі осы шарт аралығында ақиқат, ал орындалған кезде жалған болатынын көрсететін өрнектің дұрыс жазылуын томендегі жауаптардан таңда?

 1. (х<2) and (х<= 10) or abs (x) > 2

 2. (х>2) or (x<=10) and abs (x) < 2

 3. (х>2) or (x<= 10) and (x) < 2

 4. (х>2) and (х< 10) or abs (x) < 2

 5. Е) (х>2) and (x<=10) or (x) < 2


12. Жазбаны орналастыруға қажет етілетін жады көлемі, келесі бөлімдерден құралады:

 1. Жазба өрістерінің қосынды мәнінен

 2. Арнайы жазба мәліметтер типіне арналған жады көлемі бөлінбейді

 3. Жазба өрістерімен толыққан жады көлемінен

 4. Жазбадан анықталған айнымалылардың жады көлемінен

 5. Жазба өрістерімен толыққан жады көлемінен


13 Әдістер қандай топтарға бөлінеді сол жолды таңдаңыз:

 1. Статистикалық, Динамикалық, Мұрагерлік

 2. Объектілі, Қайта жүктелетін, Классикалық

 3. Виртуальдық, Динамикалық, Статистикалық

 4. Виртуальдық, Қайта жүктелетін, Статикалық

 5. ) Динамикалық, Қайта жүктелетін, Статистикалық


14. X санының квадрат түбірін есептеу үшін қолданылатын стандарттық функцияны атаңыз:

 1. trunc(X)

 2. sqrt(X)

 3. sqr(X)

 4. ехр(Х)

 5. inc(X)


15. Delphi. Әдістер көрінуінің өсу бойынша реттелген көріну аумағының тізбегін таңдаңыз

 1. pritected, public, private

 2. private, public, protected

 3. public, protected, private

 4. protected, private, public

 5. private, protected, public


16 Төменде көрсетілген нұсқалар ішінен дұрыс емес жазылған операторды таңдаңыз:

 1. if a

 2. if(a

 3. if x and у then s:=s+1; else s:=s-l;

 4. if b then a:=d else a:=c;

 5. if k <>m then к:=m;


17. Delphi. Класс экземплярын жою ушін қолданылатын әдістің аты.

 1. Destroy

 2. Init

 3. Delete

 4. Close

 5. Create


18. Массивті сипаттаған кезде көрсетілетін ...

 1. аты, өлшемі және элементтер типі

 2. өлшемі және элемент мәні

 3. өлшемі және элемент қасиеті

 4. өлшемі және элементтер түрлері

 5. өлшемі және массив түрі


19. Delphi. Мәліметтер қорына жаңа жазуды қосу:

 1. Cancel

 2. Insert

 3. Delele

 4. Refresh

 5. Edit


20. Delphi. Әріппен басталып санмен (цифрамен) аяқталатын файлдарды көрсететін шаблон...

 1. [!a-Z]*(0-9]

 2. [!A-z]*[0-9]

 3. [!a-zA-Z]*[9-0]

 4. [!A-z]*(9-0]

 5. [!a-zA-Z]*[0-9]


21. Interbase – де тіркестікті сақтау

 1. String

 2. Numeric

 3. BLOB

 4. Integer

 5. Character


22. Delphi. Анықталған неше форма бар -

 1. 7

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 3


23. Delphi. Мәліметтер қорын құру:

 1. CREATE INDEX

 2. DROP INDEX

 3. INSERT DATABASE

 4. CREATE DATABASE

 5. DROP DATABASE


24. SELECT SUM(yearpub) FROM titles - функция мәні:

 1. Орташа мәні

 2. Жазулар саны

 3. Өрістегі ең үлкен мән

 4. Өрістегі мәндер қосындысы

 5. Өрістегі ең кіші мән


25. Егер М1>=M2 болса онда ол нені білдіреді?

 1. М2 жиынының элементтерінің мәндері М1 жиынының элементерінің мәндері үлкен

 2. М1 жиынының элеметтерінің молшері М2 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 3. М1 жиынының барлық элементтері М2 жиын құрамына кіреді

 4. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 5. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 6. М2 жиынының барлық элементтері М1 жиын құрамына кіреді


26. Жиынның элеметтер санын -.... дейміз

 1. Жиындар жиынтығы

 2. Жиындар қуаты

 3. Жиындар аралығы

 4. Жиындар өлшемі

 5. Жиындар объектісі


27. Бағдарламаны орындау барысында кез келген уақытта оқиғалар өңделуін өзгерту мүмкіндігі... деп аталады

 1. делегирование

 2. агрегаттау

 3. мұрагерлік

 4. автоматтандыру

 5. генерациялау


28. Delphi. ОББ (ООП) принциптерінің дұрыс тұжырымдамаларын таңдаңыз

 1. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болады

 2. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта жоюға болады

 3. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиетті қолдануға болмайды

 4. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиеттен басқа қасиет құруға болмайды

 5. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болмайды


29. Ішкі бағдарламаның формалды параметрлері ...бөлінеді:

 1. Параметрлі айнымалылар және мәндер параметрі мен тұрақтылар параметрі

 2. фактілі параметрлер

 3. жергілікті параметрлер

 4. жергілікті және ауқымды параметрлер

 5. фактілі және жергілікті параметрлер


30. Delphi. Канваны қолдану мүмкіндігімен компонентті қамтамасыз ететін класс қалай аталады

 1. TCustomControI

 2. TWinControl

 3. TControl

 4. TPersistent

 5. TGraphicControl


31. Delphi. Мәзір дизайнері шерту арқылы шақырылады және Object Inspector-дің ...қасиетінде өзгертуге болады

 1. Lines

 2. Menultem

 3. Menultems

 4. Item

 5. Items


32 . Файл - бұл ...

 1. Енгізу/шығару құрылғыларын қосуға арналған бағдарлама

 2. Дискідегі аты бар аумақ

 3. Мәтінді машиналық кодтың бағдарламалық тіліне аударатын бағдарлама

 4. Файлдар сипаттамасы сақталатын дискідегі арнайы орын

 5. Нүктеге және 8 символға дейінгі, нүктеден 3 символдан кейінгі сөз


33. Delphi. Dispose(), FreeMem() немесе класс деструкторын шақырғанда босаған немесе орындалмаған көрсеткішті босататын қай өңдеуіш

 1. EInvalidObject

 2. EInvalidPointer

 3. EMathError

 4. EOutOfMemory

 5. EOverflow


34. Өзара ашық рұқсаты бар блоктау мүмкіндік береді:

 1. Тек қана мәліметтерді жою/ өшіру

 2. Тек қана мәліметтерді қосу

 3. Тек қана мәліметтерді оқу

 4. Тек қана бір қолданушыға арналған МҚ жұмысы

 5. Бірінші қолданушыға толық жол ашу(рұқсат) –қалғандарына тек қана оқу


35. SELECT COUNT(yearpub) FROM titles – функциясы қандай мәнді қайтарады:

 1. Берілген өрістің барлық мәндердің ең кішісі

 2. жазулар саны

 3. Берілген өрістің барлық мәндердің ең үлкені

 4. Берілген өрістің барлық мәндердің қосындысы

 5. Берілген өрістің барлық мәндердің орташа мәні


36. SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі мәнге өзгеріс енгізеді

 1. Append

 2. Update

 3. Select

 4. Delete

 5. Insert


37. Кестеге жаңа жазуды қосу

 1. INSERT INTO

 2. DROP INDEX

 3. DELETE FROM

 4. UPDATE

 5. CREATE DATABASE


38. Массивтер келесі түрде болады:

 1. Бірөлшемді және әртүрліөлшемді

 2. Жолдық және сандық

 3. Бірөлшемді және көпөлшемді

 4. Сандық және нақты

 5. Символдық және файлдық


39. Массивпен орындалатын негізгі амалдар - бұл

 1. Массив элементтеріне мәндерді енгізу/шығару, ең үлкен және ең кіші элемент табу, массивтер элементтерінің қосындысын табу

 2. Индексті есептеу, элементтер саны

 3. Масиив элементтерінің типін анықтау және салыстыру

 4. Индекстерді қосындылау

 5. Масиив элементтерінің индексінің ретін табу


40. Дейін шартты цикл операторын таңдаңыз:

 1. while ... do

 2. case ... of

 3. repeat... until

 4. for... do

 5. if... then


41. Delphi. Барлық компоненттер орналасқан...

 1. палитра компонентінде

 2. Құрал-саймандар панелінде

 3. Редактор кодында

 4. Жұмыс стөлінде

 5. Объектілер инспекторында


42. Қай тұжырымдама дұрыс емес

 1. Айнымалы логикалық өрнек құрамын кіре алады

 2. Айнымалылар мен тұрақтылар бірінші рет қолдану алдында сипатталу қажет

 3. Өрнек бағдарламада бөлек оператор түрінде тұра алады

 4. Тұрақты арифметикалық өрнектің құрамына кіре алады

 5. Өрнек меншіктеу операторының оң жағында


43. Delphi. Код редакторы ... қолданылады:

 1. Компоненттер қасиеттерін өзгерту үшін

 2. Оқиғалар өңделуінің процедурасын құру үшін

 3. Бағдарламаның тоқталу нүктесін көрсету үшін

 4. Бағдарлама мәтінін өзгерту/түзету үшін

 5. Шифрленген мәліметтерді өзгерту/түзету


44. For I:=A1 to A2 do S: өрнегінде I нені білдіреді?

 1. Соңғы мәнді

 2. Нәтижені анықтау

 3. Бастапқы мәнді

 4. Реттік нөмерді

 5. Қадамды анықтау


45. byte мәлімет типінің өлшемі

 1. 8

 2. 4

 3. 2

 4. 6

 5. 10


46. Delphi. Конструктор - деп...

 1. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 2. Объектілі типтің айнымалысы

 3. Класс-ұрпақты құруға арналған ішкі бағдарлама

 4. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 5. Delphi утилиттерінің бірі


47 Дейін шартты цикл операторы

 1. until

 2. for

 3. case

 4. while

 5. Е) repeat


48. while b do А; операторында b = false болғандағы дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз

 1. Цикл b мәні true болғанша қайталанады

 2. А оператор бір ретте орындалмайды

 3. А оператор бір рет орындалады

 4. Цикл дұрыс жазылмаған, қате шығады

 5. Бағдарлама циклденуі пайда болады


49. Символдық мәлімет типін көрсететін идентификаторды көрсетіңіз

 1. varchar

 2. symbol

 3. char

 4. string

 5. сотр


50. Бағдарламалау тілі болып табылатын бағдарлама:

 1. FoxPro;

 2. Delphi

 3. PhotoShop

 4. Excel;

 5. Access;


51. Ең бірінші бағдарламашы

 1. Ада Лавлейс

 2. Г. Лейбниц

 3. Б. Паскаль

 4. Дж. Фон Нейман

 5. Ч. Беббидж


52. Delphi. Dispose(), FreeMem() немесе класс деструкторын шақырғанда босаған немесе орындалмаған көрсеткішті босататын қай өңдеуіш

 1. EMathError

 2. EOutOfMemory

 3. EOverflow

 4. EInvalidObject

 5. ElnvalidPointer


53. Delphi. Қосымшаны/бағдарламаны орындау барысында панелдер өлшемін өзгертуге арналған қасиет.

 1. Align

 2. Hint

 3. Visible

 4. Height

 5. Width


54. с=2, если а=14 и Ь=4 болатын дұрыс өрнекті таңдаңыз

 1. с := b mod a

 2. с := a div b

 3. с := a mod b

 4. c:=a/b

 5. с := b div а


55. Фактілі параметрлер сипатталады:

 1. процедура тақырыпшасына

 2. бастапқы бағдарламада

 3. V AR қызметтік сөзінен кейін ішкі бағдарлама тақырыпшасында

 4. ішкі бағдарлама тақырыпшасынан кейін

 5. Функция тақырыпшасында


56. Ішкі бағдарламадан бағдарламаға көшірме беріледі....

 1. Айнымалы параметрі

 2. Мәндер параметрі

 3. Жергілікті параметрі

 4. Тұрақтылар параметрі

 5. Фактілі параметр


57. Delphi. Кейбір амалдарды өңдеп, орындай алмайтын қателер ата-бабасының өңдеуіші.

 1. EStackFault

 2. ESingleStep

 3. EPageFault

 4. EFault

 5. EGPFault


58. НЕ процедурасын шақыру барысында келесі әрекет орындалады:

 1. Формалді параметрлер фактілі параметрлмен ауыстырылады

 2. Процедура денесі орындалады

 3. Нәтижені қайтарады-шақыру кезінде өрнекке қойылады

 4. Шақырылатын бағдарламаға қайтару орындалады

 5. Ешқандай мән қайтармайды


59. Delphi. Нөлге бөлуді ұйымдастыратын өңдеуіш.

 1. EZeroDivide

 2. EDivByZero

 3. Eoverflow

 4. EConvertError

 5. EInOutError


60. Ішкі бағдарламадағы параметрлі-айнымалылар не үшін қолданылады:

 1. Ішкі бағдарламаға параметрлердің көшірмесі

 2. Бастапқы бағдарламаға параметрлердің көшірмесі

 3. Мәліметтерді бағдарламадан ішкі бағдарламаға

 4. Мәліметтерді бағдарламадан ішкі бағдарламаға, сол сияқты ішкі бағдарламадан бағдарламаға

 5. ішкі бағдарламадан бағдарламаға


61. Массив - бұл

 1. әртүрлі мәлімет типті айнымалыларды құрайтын фиксирленбеген құрылым;

 2. бір мәлімет типті айнымалыларды құрайтын фиксирленбеген құрылым;

 3. жалпы атауы бар, құрамында әртүрлі мәлімет типті айнымалылардың фиксирленген жиыны

 4. ақпараттық жинақтауышта реттелген біртипті мәліметтер тізбегі упорядоченная

 5. бірдей аты мен мәнін құрайтын айнымалылар құрамы


62. SQL тілі -бұл:

 1. құрылымдық сұраныс тілі

 2. бағдарлама қатесін табатын тіл

 3. интерфейс өңдеуге арналған тіл

 4. бағдарламаны тестілеуге арналған тіл

 5. есеп беруді құру тілі


63. параметрлі цикл операторын таңда :

 1. for... do

 2. В)if... then

 3. case ... of

 4. repeat... until

 5. while ... do


64. Delphi. Әдіс үшін әтрүрлі классқа жататын бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі ... деп аталады.

 1. декапсуляция

 2. инкапсуляция

 3. полиморфизм

 4. наследование

 5. метоморфизм


65. Логикалық амалдардың нәтижесі қандай типке ие болады

 1. символдық

 2. мәндер аралығы/диапазоны

 3. логикалық

 4. бүтін

 5. жолдық


66. Delphi. Source объектісінің құрамын басқа объектіге көшіруді жүзеге асыратын әдіс.

 1. Insert

 2. Inherited

 3. Create

 4. Сору

 5. Assign


67. Delphi. Оқиғалар өңдеуіші -бұл...

 1. Өрістерге амалдар қолдану үшін арналған класс ішінде сипатталған процедуралар мен функциялар

 2. Оқиға өңдеу кезінде шақырылатын процедуралық типтің қасиеті

 3. Құрамында мәлімет типі, тұрақтылары, айнымалылары бар жиын

 4. Тышқан/тінтуір меңзерін басу арқылы орындалатын процедура

 5. Әдіс пен өрістерді, касиеттерді құрайтын жиын68. Delphi. Белгісі жоқ бүтін мәліметтер типі.

 1. integer, longint

 2. word, byte

 3. integer, byte

 4. shortint, longint

 5. word, shortint


69. Delphi. Сәйкес әдістер арқылы оқуға арналған ашық /рұқсат өріс

 1. процедура

 2. Объект

 3. Қасиет

 4. Әдіс

 5. Класс


70. Ақпараттың ең кіші логикалық бөлінбейтін өлшем бірлігі

 1. Мбайт

 2. байт

 3. Кбайт

 4. герц

 5. бит


71. функция мен процедура арасындағы айырмашылық

 1. функция негізгі бағдарламаның кез келген жерінен көп рет шақырылуы мүмкін

 2. функцияда меншікті белгі, тұрақты, типтер, айнымалылар сипатталады

 3. функцияны сиптаттау оны шақыру алдында жазылуы керек

 4. Функцияның тақырыпшасында формальді параметрлер тізімі беріледі

 5. функция бір мәнді қайтарады, ал оны бағдарламада өрнектер құрамында айнымалы ретінде шақыруға болады.


72. Delphi. "ерекше жағдай " түсінігі...

 1. автоматты түрде қателерді түзету

 2. автоматты түрде қателерді жою

 3. бағдарламаның орындалуына ықпал ететін, штаттан сырт оқиға

 4. қателердің арнайы кодын генерациялайтын әдіс

 5. бағдарламадағы тілдің арнайы конструкциясы


73.Дұрыс сипаттаманы көрсет:

 1. var color = ('black', 'red', 'white');

 2. var color = (black, red, white);

 3. var color = set of (black, red, white);

 4. var color = ['black', 'red', 'white'];

 5. дұрыс жауабы жоқ


74. (х * х + у * у) <= 1 логикалық өрнек берілген

Жазықтықтың қай бөлігі үшін өрнек мәні TRUE болады?

 1. Радиусы бірге тең шеңбер

 2. Қабырғасы бірге тең болатын квадраттың сыртындағы нүктелер

 3. Қабырғасы бірге тең болатын квадраттың ішіндегі нүктелер

 4. Қабырғасы бірге тең болатын шеңбер сыртындағы нүктелер

 5. Радиусы бірге тең дөңгелек


75. Компонент әдістерін шақыру ...

 1. Property Editor

 2. Project Options

 3. Object Inspector

 4. Image Editor

 5. Code Editor


76. Дұрыс жауабын таңда (1999 жылдан кейін шыққан кітаптарды табу):

 1. SELECT * FROM authors;

 2. Дұрыс жауабы жоқ

 3. SELECT author FROM authors;

 4. SELECT title FROM titles WHERE yearpub > 1999;

 5. SELECT title FROM titles WHERE yearpub>= 1995 AND yearpub<=1999;


77. Object Inspector – орналасқан Properties не үшін қажет...

 1. Проектті сақтау

 2. Компонент қасиетін өзгерту

 3. Проект қасиетін орнату

 4. Бағдараа мәтінін енгізу

 5. Оқиғаны өндеуші процедураларды анықтау


78. Нақты сан типіне кірмейтін типті көрсет.

 1. Shortint

 2. real

 3. double

 4. single

 5. extended


79. Ресурс файлын орындалатын бағдарламаға енгізу үшін қолданылатын компилятор директивасы

 1. {$R имя_файла_ресурсов.геs}

 2. {SRunitl.res}

 3. {SRprogectl.res}

 4. {$R имя_файла_проекта.геs}

 5. {SR *.dftn}


80. (TS SpeedButton) тез кнопкасы ...компоненттер панелінде орналасқан .

 1. Dialogs

 2. Win32

 3. System

 4. Additional

 5. Standart


81. МҚ мәліметтерді сұрыптау үшін келесі әдістер қолданылады:

 1. Locate, Loocup

 2. Loocup, SetRange

 3. Locate, ApplyRange

 4. Locate, SetRange

 5. SetRange, ApplyRange


82. МҚ бойынша навигациялау үшін келесі командалар қолданылады:

 1. First record. Prior record. Next record, Last record

 2. First record. Insert record, Next record. Last record

 3. First record, Prior record. Next record. Insert record

 4. Insert record, Prior record, Next record, Last record

 5. First record. Prior record, Insert record. Last record


83. WordWrap қасиеті келесі компонентке жатады :

 1. Label

 2. CheckBox

 3. Button

 4. Edit

 5. StringGrid


84. Edit компонентінің мәтініне сәйкес келетін қасиет

 1. Hint

 2. itemName

 3. Caption

 4. Text

 5. Name


85. Әр түрлі кластарға жататын әдістерде бірдей идентификаторларды қолдану...

 1. декапсуляция

 2. инкапсуляция

 3. полиморфизм

 4. мұрагерлік

 5. метоморфизм


86. Table –компоненті не үшін керек

 1. МҚ кестелерімен байланыс орнату үшін

 2. МҚ құрайды

 3. МҚ жазуны өшіреді

 4. МҚ мәліметтерді ауыстырады

 5. МҚ кестесін экранға шығару


87. МҚ бойынша навигация әдісі: соңғы жазылымға ауысу

 1. Table1. Next;

 2. Table1. MoveBy (-5);

 3. Table1. Last ;

 4. Table1. First;

 5. Table1. Prior;


88. МҚ бойынша навигация әдісі: артқа ауысу

 1. Table1. Last;

 2. Table1. MoveBy (-5);

 3. Table1. Next;

 4. Table1. Prior;

 5. Table1. First;


89. Locate әдісі арқылы мәліметтерді іздеу:

 1. Критерийге сәйкес келетін бірінші жазуды іздейді және оны ағымды жасайды

 2. Критерийге сәйкес келетін соңғы жазуды іздейді және оны ағымды жасайды

 3. Критерийге сәйкес келетін бірінші жазуды іздейді және оны ағымды етіп жасамайды , кей бір өріс мәндерін қайтарады

 4. Критерийге сәйкес келетін бірінші жазуды іздейді және оны ағымды етіп жасамайды

 5. Критерийге сәйкес келетін бірінші жазуды іздейді және оны ағымды жасайды, кей бір өріс мәндерін қайтарады


90. Қандай компоненттер МҚ арқылы қосымша құрғанда визуалды емес болады?

 1. DataSource ,DBNavigator , Table;

 2. DataSource ,DBNavigator;

 3. DataSource ,Table;

 4. DBGrid и Table;

 5. DataSource ,DBNavigator, Table;


91. МҚ навигация тәсілі: 5 жазбаға артқа оралу

 1. Table1. Last;

 2. Table1. MoveBy (-5);

 3. Table1. Next;

 4. Table1. MoveBy(5);

 5. Table1. MoveTo (5);


92. МҚ-дағы «есептік өріс» деген не – бұл МҚ-дағы өріс оның мағынасың

 1. Қолданушы есептйді;

 2. Уақыттң берілген ағымында, қолданушының есептеуімен;

 3. Жазбаның басқа өрістерінің мағынасына қарай есептеледі;

 4. Осы өрістің мағынасына қарай есептеледі;

 5. Нақты типті өрістің мағынасына қарай есептеледі.;


93. Мәліметтерді LookUp тәсілімен іздеу:

 1. Іздеу критерииін қанағаттандыратын бірінші жазбаны іздеп,оны ағымдық ете алады

 2. Іздеу критериін қанағаттандыратын соңғы жазбаны іздеп, оны ағымдық ете алады

 3. Іздеу критерииін қанағаттандыратын бірінші жазбаны іздеп, бірақ оны ағымдық етпей,осы жазбаның кейбір өрістерінің мәнін қалпына келтіреді.

 4. Іздеу критерииін қанағаттандыратын бірінші жазбаны іздеп, бірақ оны ағымдық етпейді.

 5. Іздеу критерииін қанағаттандыратын бірінші жазбаны соңынан іздеп, оны ағымдық ете алады

94. Мәліметтер қорының өрісіне жол ашу (рұқсат):

 1. s:=Table1.FieldByName(‘FAM’).AsString;

 2. Table1.FieldByName(‘FAM’).AsString;

 3. Table1.DataSource.FieldByName(‘FAM’).AsString;

 4. s:=Table1.FieldByName[1].AsString;

 5. s:=Table1.FieldByParams[1].AsString;


95. МҚ арқылы қосымша құруда қандай компоненттер керек?

 1. Table , DBNavigator

 2. Table , DBNavigator , DBGrid

 3. Table , DataSource , DBGrid

 4. DBNavigator, DataSource , DBGrid

 5. Table , DataSource , DBGrid, BDE


96 МҚ-дағы навигация тәсілі: бірінші жазбаға ауысу

 1. Table1. Last;

 2. Table1. MoveBy (-5);

 3. Table1. Next;

 4. Table1. First;

 5. Table1. Prior;


97МҚ-дағы навигация тәсілі: бір жазбаға жоғары ауысу

 1. Table1. Last;

 2. Table1. MoveBy (-5);

 3. Table1. Next;

 4. Table1. First;

 5. Table1. Prior;


98 Мәліметтерді «Fio» өрісіне қарай, «Иванов»фамилиясы арқылы фильтрлеу:

 1. Table1.Filter:=’Fio=’’’+ ‘Иванов’+’’’’;

 2. Table1.Filter:=’Fio= ‘Иванов’;

 3. Table1.Filter:=’Fio=Иванов;

 4. Table1.Filter:=Fio=’’’+ ‘Иванов’;

 5. Table1.Filtered:=’Fio= ‘Иванов’;


99. Келесі сипаттама нені білдіреді

While not Table1.BOF do

 1. Әлі кестенің соңы емес

 2. Әлі кестенің басы емес

 3. Әлі МҚ-ның соңы емес

 4. Әлі МҚ-ның басы емес

 5. Әлі BOF компонентінің басы емес


100. Қай сипаттама ақиқат «Жазбада жасы бойынша іздеу,жасы =25 жыл және фамилия бойынша = Иванов»

 1. Table1.Locate(‘Vozrast ; Fio’,varArrayOf([‘25’,’Иванов’]),[loPartialKey]);

 2. Table1.Locate(‘Fio ; Vozrast’, varArrayOf ([‘25’,’Иванов’]),[loPartialKey]);

 3. Table1.Locate(‘Vozrast ; Fio’,varArrayOf([’Иванов’ , ‘25’]),[loPartialKey]);

 4. Table1.Locate(‘Vozrast , Fio’,varArrayOf([‘25’,’Иванов’]),[loPartialKey]);

 5. Table1.Locate(‘Vozrast , Fio’,varArrayOf,’Иванов’ ([‘25’]),[loPartialKey]);


101. Table компонентінің қасиеті

 1. Active, DataSource, TableName

 2. Active, TableName, DataBaseName

 3. DataSource, TableName, DataBaseName

 4. Active, DataSet, TableName

 5. Active, DataBase, TableName102. DBMemo компонентінің қасиеті

 1. Active, DataSource, DataField

 2. DataSet, DataSource, DataField

 3. Active, DataSet, DataField

 4. DataSource, DataField, MaxLength

 5. DataSource, DataBase, MaxLength


103. DBGrid компонентінің қасиеті

 1. Active, DataSource, DataField

 2. DataSet, DataSource, DataField

 3. Active, DataSet, DataField

 4. DataSource, Columns

 5. DataSet, DataField


104. МҚ –мен жұмыс істеудегі визуалды компоненттер

 1. DBLabel, DBText, DBGrid, DBImage

 2. DBMemo, DBLabel, DBGrid, DBImage

 3. DBMemo, DBText, DBStringGrid, DBImage

 4. DBCheckBox, DBText, DBGrid, DBImage

 5. DBMemo, DBText, DBStringGrid, Image


105. МҚ фильтрлеуге қандай қасиетер мүмкіндік береді

 1. FilterParams, Filtered, Filter

 2. FilterOptions, FilterBoolean, Filter

 3. FilterOptions, Filtered, Filter

 4. OptionsFilter, Filtered, Filter

 5. OptionsFilter, Filtered, Filters


106. «басты мәзір» компоненті -

 1. MainMenu

 2. Menu

 3. MenuGlavnoe

 4. PopupMenu

 5. MenuPopup


107. Memo компоненті нені білдіреді-

 1. Жолдық ақпарат формасына шығару

 2. Енгізу-шығару жолы

 3. Көп жолды мәтіндік редактор

 4. Бір жолды мәтіндік редактор

 5. Шығару жолы


108 OnKeyPress оқиғасы нені білдіреді –

 1. Тыщқанның сол батырмасын басқанда

 2. элемент басқармасы фокусты жоғалтар алдында

 3. алфавиттік-цифрлық батырманы басқанда

 4. Тышқанның оң батырмасын басқанда

 5. Тышқанның сол батырмасын екі рет басқанда


109. OnDBlClick оқиғасы нені білдіреді –

 1. Бағдарламаны қосқанда

 2. Форма басқа форманы белсенді ету алдында

 3. Элемент басқармасы мәліметтерді енгізуді белсенді етер алдында

 4. Тышқанның сол батырмасын екі рет шерткенде

 5. Тышқанның оң батырмасын басқанда110. «Аралас таңдау тізімі» компоненті

 1. ComboBox

 2. RadioGroup

 3. ListBox

 4. CheckBox

 5. RadioButton


111. Бірнеше компонеттерді біріктіретін компоненттер

 1. Panel, GroupBox, Label

 2. Panel, Edit, GroupBox

 3. Panel, GroupBox, RadioGroup

 4. Panel, GroupBox, Edit

 5. Panel, GroupBox, StringGrid


112. Нақты санды әртүрлі форматтағы жолдық санға түрлендіру

 1. StrToFloat

 2. IntToStr

 3. FloatToString

 4. FloatToStrF

 5. RealToFloat


113 Түрлендіру функциясынан кейінгі нәтиже қандай болады

FloatToStrF(1000575.25, ffnumber,10,2) ?

 1. 1 000 575.25

 2. 1000575, 25

 3. 25.1000575

 4. 1 000 575,25

 5. 25.10


114. «К» айнымалысын түрлендіру функциясынан кейінгі нәтижесі қандай болады
К:= IntToStr (345);

 1. нақты

 2. бүтін

 3. символдық

 4. логикалық

 5. жолдық


115. Edit1 компоненты үшін Show нені білдіреді

 1. Edit компонетін көрсету

 2. Форманы көрсету

 3. Компонент мағынасын көрсету

 4. Edit компоентін жасыру

 5. Edit компонентіндегі барлық мәліметті өшіру


116. Келесі сипаттама нені білдіреді –

а:= IntToStr(58)+IntToStr(5.25);

 1. a=’63.25’

 2. a=63.25

 3. a=‘585.25’

 4. a=36.25

 5. a=‘58525’


117. Модуль деген не?

 1. Бұл құрамына айнымалыны сипаттау бөлімінің компоненттері кіретін, компиляцияланатын бағдарламалық бірлік

 2. Бұл құрамына сипаттау бөлімінің компоненнтері кіретін,автономды компиляцияланатын бағдарламалық бірлік

 3. Бұл құрамына тек қана функция мен процедура сипатттау бөлімі кіретін, автономды компиляцияланатын бағдарламалық бірлік

 4. Бұл құрамына типтерді сипаттау бөліміндегі компоненттер кіретін, компиляцияланатын бағдарламалық бірлік

 5. Бұл құрамына белгіні сипаттау бөліміндегі компоненттер кіретін, компиляцияланатын бағдарламалық бірлік


118. Келесі сипаттама нені білдіреді –

Memo1.MaxLength:=6;

 1. өрісі 6-ға тең ,Мемо-дағы жолдар саны

 2. өрісі 6-дан үлкен емес,Мемо-дағы жолдар саны

 3. өрісі 6-дан үлкен емес,Memo1 жолындағы символдар саны

 4. 6-дан үлкен емес MaxLength жөлындағы символдар санын

 5. Әр жолдағы символдар саны 6-дан үлкен емес


119. Келесі сипаттама нені білдіреді–

Memo1.Hint:=’енгізу өрісі’;

 1. Hint өрісіне хабарлама шығару

 2. Мемо өрісіне хабарлама шығару

 3. Мемо өрісіне сыбырлама шығару

 4. Мемо өрісіне хабарлама шығару

 5. Hint компоентінде хабарлама шығару


120. Қандай сұқбаттық терезе енгізу өрісінен тұрады?

 1. ShowMessage

 2. InputBox

 3. MessageDlg

 4. Message

 5. ShowMessages


Ключи к тесту
ОтветОтветОтветDAECCACDACDDDCCEDADDCDBDCCACBCDABCECDECCCAEBCCBDADCACABABEDBEDBDADDADDCDECCBEAABCABCACDAEAEECBCDBBAEAEBEABDCABBCAEAACADB


написать администратору сайта