Главная страница
Навигация по странице:

 • Курстың мақсаты

 • Курстың міндеті

 • Исскуственные измерительные системы. ИС- 1 лекция. gl Таырып Кіріспе. лшеу теориясыны анытамалары жне жалпы ымдары.


  Скачать 14.02 Kb.
  Названиеgl Таырып Кіріспе. лшеу теориясыны анытамалары жне жалпы ымдары.
  АнкорИсскуственные измерительные системы
  Дата01.04.2021
  Размер14.02 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаИС- 1 лекция.docx
  ТипДокументы
  #190335

  Подборка по базе: 1 д_ріс Кіріспе. Шала _ткізгіштер. Электрониканы_ негізгі элемен, 1 кіріспе.docx, 1._леуметтану_а кіріспе._леуметтанулы_ _иял _леуметтанулы_ орта , Л-1 Кіріспе. Стандарттаудың мәні. Стандарттау саласындағы негізг, 1._леуметтану_а кіріспе._леуметтанулы_ _иял _леуметтанулы_ орта , 1.4 бақ.сұрағы Менеджмент теориясының пайда болуына себеп болған, 1 тақырып. Басқару психологиясына кіріспе..docx, лек 1 Кіріспе. Мәліметтер базасының негізгі түсінік және базалық, 1. Кіріспе.docx, Лек № 1 Кіріспе. Жердің пішіні және көлемі.doc

  [gl] Тақырып 1. Кіріспе. Өлшеу теориясының анықтамалары және жалпы ұғымдары. [:]
  Қазіргі заман қоғамында өлшеу ең үлкен рөлдер атқарады. Өлшеудің нәтижесін қажетті сапаны және шығарылатын өлшемнің техникалық деңгейін қамтамасыз ету үшін қолданады. Өлшеу шамаларының ауқымы және олардың саны тұрақты түрде өсуде, сонымен қатар өлшеудің күрделілігі де күннен-күнге артуда. Өлшеу технологиясының мәнділігі жоғары кепілденген өлшеу нәтижелерінің дәлдіктерімен қорытындылады, қайсылары одан әрі дұрыс шешім қабылдауға бағыт беретін. Сондықтан да болашақ бакалаврлары одан әрі жоғары сапада өлшеуде жүргізу үшін теориялық негіздерді игеру өте қажетті болып саналады.

  Курстың мақсаты: өлшеу теориясының негізін игеру: өлшенетін шамалардың (физикалық) сандық (шамалық) және сапалық сипаттамаларын, өлшеу шкалаларын физикалық шамалардың өлшеу бірлігін және олардың жүйелерін, өлшеу қателіктерін бағалаудың әдістемелерін игеру.

  Курстың міндеті: студенттердің өлшеу теориясының жалпы теориялық негіздерін беру, физикалық шамалардың қателіктерін есепке алу мен өлшеу нәтижелерінің өңдеу әдістемелерін игеру.

  Метрологияның таным (білім) теориясындағы алатын орны және рөлі

  Метрологияның негізгі үш тарауы:

  1. «Теориялық метрология» анықтамалары;

  2. «Қолданбалы метрология» (практикалық);

  3. «Заңнамалық метрология».

  Метрология (зат, нәрсе ретінде) – объектілердің қасиеттері жөнінде және жүріп жатқан процесстердің берілген дәлдікте және сенімді түрде сандық ақпаратын алу болып табылады.

  Метрологияның құралы – бұл өлшеу құралдарының және метрологиялық стандарттардың жиынтығы, оларды тиімді (рацион) қолдануды қамтамасыз етеді.

  Бірде-бір ғылым өлшеусіз болмайды, сондықтан да метрология барлық ғылымдармен тығыз байланысты.

  Метрологияның негізгі ұғымы – өлшем. ҚРСТ 2.1 – 2000 бойынша өлшем – бұл физикалық шаманың мәндерін тәжірибе жолмен арнайы технологиялық құралдар көмегімен табу. Өлшеудің мәнділігі үш аспектіде (құбылыс, көзқарас) көрсетіледі: философиялық, ғылыми және техникалық.

  Философиялық көзқарас – өлшемді, физикалық құбылыстарды және процестерді игерудің ең әмбебапты әдісі болып табылады. Бұл жөнінде метрология өлшем ғылымы ретінде басқа ғылымдарға қарағанда ерекше орын алады.

  Өлшем мүмкіндіктері берілген өлшем объектілерінің қасиеттерін алдын-ала игеру, модель қасиетін абстракциялық құрастырумен – өлшеу объектісін толығымен әкелуші ретінде қарастырылады. Сондықтан да өлшеудің алғашқы (теориялық) ұғым әдістерінде емес, екіншілер қатарында (квантитативтік) өлшем сенімділігін қамтамасыз етеді.

  Екінші таным (білім) процедуралары арқылы деректер міндетін қалыптастыру (таным деректерін белгілеу).

  Өлшеу – бұл көзқарасты деректерді шартты белгілеу әдіс тұрғысында көрсетіледі, әртүрлі таным әдістер көмегімен алынған, яғни таным процесінің соңғы кезеңін, алынған ақпаратты тіркеумен байланысты.

  Ғылыми көзқарас – ғылымдағы және практикалық байланыс көмегімен іске асырылады. Өлшеусіз ғылыми болжамдарды және ғылымның дамуына сәйкестікті тексеру мүмкін емес.

  Өлшеу, басқару немесе бақылау объектілері жөнінде сандық ақпаратты алуды қамтамасыз етеді, онсыз барлық техникалық процесстердің берілген ережелер көшірмесін алу мүмкін емес, тиімді басқару объектісін және бұйымның жоғарғы сапасын қамтамасыз етуде. Бұның бәрін өлшеудің техникалық аспектісі құрастырады. [kgl]


  написать администратору сайта