Главная страница
Навигация по странице:

 • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

 • Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараты

 • Пәннің еңбек көлемділігі

 • Пәннің сипаттамасы

 • Пәнді оқыту мақсаты

 • Пәннің міндеттері

 • Пререквизит тер

 • Постреквизиттер

 • Пәннің тақырыптық жоспары

 • силлаубус. Силлабус каз 2017 УЭР. Бекітемін ылыми кеес траасы


  Скачать 238 Kb.
  НазваниеБекітемін ылыми кеес траасы
  Анкорсиллаубус
  Дата21.11.2020
  Размер238 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаСиллабус каз 2017 УЭР.doc
  ТипДокументы
  #152529
  страница1 из 3

  Подборка по базе: 893a1862-088d-11e7-bfa7-a692e7d05c5eжава силлабус каз.doc, Соц. силлабус 1.09. 2020 жуктеу.docx, патфиз силлабус.docx, 3. Силлабус _ОЗ_.docx, 14_s.есенгалина силлабус денсаулық сақтаудың электронды жүйесі.d, Единный Силлабус русс. 5 курс Онкостоматология 19-20..doc, автоматты басқару силлабус .doc, Психология спорта силлабус.doc, 2 Силлабус Реконструкция 4 к. 7 с..doc, гот2019Деловые коммуникации - силлабус --2(1).doc
    1   2   3

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


  БЕКІТЕМІН

  Ғылыми кеңес төрағасы,

  ҚарМТУ ректоры

  ___________Ибатов М.К.

  _____________ 20 ___ж.

  ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

  (SYLLABUS)

  PZhB 3212 «Пайдалану жұмысын басқару» пән

  KPZhDZhKU 7 Көлік процесінің жалпы дайындығы және жол қозғалысын ұйымдастыру модулі

  5В090100 –Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы


  Жол-көлік факультеті
  Өнеркәсіптік көлік кафедрасы

  20

  Алғы сөз
  Оқу жұмыс бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: ӨК кафедрасының аға оқыт. ғылым магистрі Исина Б. М., аға оқыт. ғылым магистрі Кенжекеева А.Р.
  А.Н. Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының отырысында талқыланған.
  «____»_____________20___ ж. № _______ хаттама.

  Кафедра меңгерушісі________ _______________«____»_______20__ж.

  (қолы) (А.Ж.Ә.)

  Жол - көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған
  «____»______________20___ ж. № _______ хаттама

  Төраға _________ ___________________«____»_________20___ ж.

  (қолы) (А.Ж.Ә.)

  Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараты
  Исина Б. М. - аға окытушы ғылым магистрі, b.isina@kstu.kz

  Кенжекеева А.Р., - аға окытушы ғылым магистрі, bope71@mail.ru;
  Өнеркәсіптік көлік кафедрасы ҚарМТУ-дың (Н.Назарбаев проспектісі, 56), __1__ корпусында орналасқан, _121_ аудитория, байланыс телефоны 56-59-32 қос. 2051, e-mail. b.isina@kstu.kz
  Пәннің еңбек көлемділігі

  Оқу формасы

  Семестр

  Кредиттер саны

  Сабақтардың түрі

  СӨЖ сағаттары-ның саны

  Жалпы сағаттар саны

  Байланыс сағаттарының саны

  СОӨЖ сағаттар-ының саны

  Бар-лық сағат

  Дәріс-тер

  Практика

  лық сабақтар

  Зертханалық сабақтар  Емтихан

  Толық

  /қысқ.

  6/4

  5/5

  15/15

  15/15

  15/15

  5

  15/15

  65/65

  85/85

  150

  /150

  Сырттай жедел.

  5

  5

  6

  6

  4

  5

  -

  21

  129

  150

  е.ж.

  3

  5

  6

  6

  4

  5

  -

  21

  129

  150


  Пәннің сипаттамасы

  «Пайдалану жұмысын басқару» пәні «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының 5В090100 –Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының базалық пәндер цикліне енеді.
  Пәнді оқыту мақсаты

  «Пайдалану жұмысын басқару» пәні теміржол көлігінің түрлерін үйрену, жұмыс көлемін және оның техникалық жабдықтарының даму мәселелерін шеше білуді ескере отырып, ағымдағы пайдалану жағдайында, сонымен қатар жақын күндердегі және келешектегі теміржол көлігінің техникалық жабдықталуын тиімді қолдану аумағында толық білім алу мақсатын қояды.
  Пәннің міндеттері

  Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттерде:

  – теміржол көлігінің түрлері, олардың жұмыс ұстанымдары туралы жалпы мәлімет беру, теміржол көлігінің негізгі түрлерімен таныстыру, көліктік операцияларды зерттеу негізінде жүк және жолаушы вагон ағымдарын басқарудың оңтайлы жүйесімен қамтамасыз ету және теміржол көлігінің өткізгіштік және тасымалдау қабілеттіліктерін тиімді дамыту мәселелерін шешу жөнінде туралы түсінік болуы;

  • станция жұмысын белгілейтін шартты құжаттарды;

  • стансадағы техникалық жабдықтарды;

  • теміржол көлігінің пайдалану жұмыстарын басқару ұстанымдарын;

  • пойыздардың қозғалысындағы диспетчердің басқару жұмысын;

  • теміржол көлігі жұмысының сандық және сапалық көрсеткіштерін;

  • пойыздардың қозғалыс керегенін құру ұстанымдарыын;

  • теміржол стансалары мен тораптарының өндірістік үрдістерін онтайландыру теорияларын;

  • пойыздарды құрастыру жоспарын құру барысында атқарылатыңн істерді оңтайландыра отырып теміржол желісінде вагон ағымдарын ұйымдастыру жүйесін білуі;

  • оқытылған пәннің теориялық негіздерін өндіріс жағдайында қолдануды;

  • стансалар мен тартым жолдарында вагон ағымдарын өндеуге арналған техникалық жабдықтарды таңдауды;

  • өндірісшілердің озық әдістемелерін шұғыл жағдайларда да қолдана отырып, теміржол стансалары мен басқа да теміржол бөлімшелерде озық жұмыс технологиясын құруды;

  • стансалар мен түйіспе кәсіпорын жолдарында пойыздар мен жүк вагондарына жасалатын негізгі операцияларды орындау уақытын мөлшерлеуді;

  • теміржол көлігі бөлімшелерінің қызметтерін талдау негізінде жылжымалы құраманы тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау үрдісі бойынша шешім қабылдауды;

  • теміржол көлігі мен түйіспе кәсіпорындардың пайдалану жұмыстарынның көрсеткіштерін мөлшерлеуді;

  • теміржол көлігінің тиімді жұмысын қамтамасыз ететін шаралар бойынша техника-экономикалық есептеулерді орындаудың шеберлігі болуы;

  • пойыздардың қозғалыс керегенін және тәуліктік жоспар-керегенін құруда;

  • пайдалану жұмыстарын басқару бойынша негізгі терминдер мен анықтамаларды менгеруде;

  • пойыз ағымдары мен вагон ағымдарының қауіпсіздік мәселесін шешуде;

  • жүк және жолаушы тасымалдарының технологиясы бойынша тасымалдауды және диспетчерлік басқаруды шамалауда практикалық машықтарын игеруі керек;

  • Пререквизиттер

  Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді меңгеру қажет:

  Пәндер

  Бөлімдердің атауы

  1 Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы

  Көлік жүйесіннің анықтамасы және оның негізгі түсініктері.

  Көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері.

  2.Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару

  Көлік желісінде тасымалдау және өткізу қабілеті. Тасымалдау үрдісін басқарудың негізгі түсініктері.

  3 Көлікте сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру

  Тасымалдау құжаттары және көліктік экспедициялық құжаттар.

  Тасымалдау үрдісінің құрылымы және оған қатысушылар.

  4. Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру

  Жүктерді тиеп-түсірудегі коммерциялық және жүк жұмыстарының технологиясы. Ашық жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру әдісі. Тарифтерді дифференцияцалау сызбасы.


  Постреквизиттер

  Пайдалану жұмысын басқару пәнін оқу кезінде алынған білім келесі пәндерді меңгеру кезінде пайдаланылады: Пойыздар қозғалысын басқау жүйесі, Көлік қауіпсіздігі және техникалық пайдалану ережелері, Тасымалдауды ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар, Автоматика, телемеханика және байланыс.
  Пәннің тақырыптық жоспары


  Бөлімнің атауы, (тақырыптар)

  Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ.

  Дәріс-тер

  практи-калық

  зертханалық

  СОӨЖ

  СӨЖ

  1 Кіріспе дәріс. Пәнді оқытудың мақсаты. Тасымалдау үрдісін сипаттайтын негізгі нұсқаулықтар.

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/1/1

  10/10/15/15

  2 Пойыз туралы түсінік және оның тасымалдау құжаттары. Пойыздардың классификациялары

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/1/1

  10/10/15/15

  3 Теміржол торабындағы вагонағындарын ұйымдастыру

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/1/1

  10/10/15/15

  4 Теміржол торабындағы телімдерде жергілікті жұмысты ұйымдастыру

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/1/1

  15/15/20/20

  5 Пойыздар жүрісінің графигін дайындау

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/-/-

  15/15/20/20

  6 Теміржол бөлімшелерінің жұмыс көрсеткіштерін анықтау

  2/2/1/1

  -

  -

  2/2/-/-

  10/10/15/15

  7 Телімдік стансадағы пайдалану жұмысын ұйымдастыру

  2/2/-/-

  -

  -

  2/2/-/-

  10/10/15/15

  8 Темір жол желілерінде өткізу және тасымалдау қабілеттері. Өткізу және тасымалдау қабілеттері туралы түсінік

  1/1/-/-

  -

  -

  1/1/-/-

  5/5/14/14

  9 Тартым жолдарда маневр жасау теориясы

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  10 Маневр операцияларын мөлшерлеу

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  11 Жүк тиелген вагонағындарының кестесін дайындау

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  12 Бос вагондар баланысын есептеу

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  13 Пойыздар жүрісінің графигінің элементтерін еептеу

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  14 Стансалық және пойыз аралық интервалдар

  -

  2/2/-/-

  -

  -

  -

  15 Стансаның пайдалану жұмысының көрсеткіштері

  -

  2/2/1/1

  -

  -

  -

  16 Тартым жолдарда құрамды құрастыруды аяқтау

  -

  1/1/-/-

  -

  -

  -

  17 Пойыздарды қабылдау және жөнелту

  -
  2/2/1/1

  -

  -

  18 Стансадағы пойыздарды қабылдап, жөнелту, маневр жұмыстары кезінде СОБ құрылғыларының дұрыс жұмыс істемеуі

  -
  2/2/1/1

  -

  -

  19 Автоблакировкада пойыздар қозғалысын ұйымдастыру

  -
  2/2/1/1

  -

  -

  20 Жартылай автоблакировкада пойыздар қозғалысын ұйымдастыру

  -
  2/2/1/1

  -

  -

  21 Телефон байланысы арқылы пойыздар жүрісін ұйымдастыру

  -
  2/2/-/-

  -

  -

  22 Диспетчерлік орталықпен жабдықталған телімдерде пойыздар қозғалысын ұйымдастыру

  -
  2/2/-/-

  -

  -

  23 Барлық байланыс құрылғылары істен шыққандағы пойыздар жүрісін ұйымдастыру тәртібі

  -
  2/2/-/-

  -

  -

  24 Арнайы өздігінен жүретін, моторовагонды, локомотивтерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

  -
  1/1/-/-

  -

  -

  БАРЛЫҒЫ:

  15/15/6/6
  15/15/4/4

  15/15/-/-

  85/85/129/129


  **Ескерту: алымы күндізгі толық, қысқартылған оқу бөліміне, ал бөлімі сырттай жеделдетілген, екінші жоғарғы оқу бөліміне арналған.
    1   2   3


  написать администратору сайта