Главная страница
Навигация по странице:

 • Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор Г.К .Жусупкалиева «___» ______________ 20__ ж. «Инженерлік механика І»

 • 1. Оқытушы туралы мағлұмат: Мамешов Раман Тайрович – Жалпы техникалық пәндер кафедрасының оқытушысы, құрылыс магистрі2. Өтетін уақыты және орны

 • 3. Пререквизиттер және постреквизиттер

 • Бонус: 1.Сабаққа белсенді қатысу- 10 балл2.Сабақты ерекше тауып айтуы- 10 балл3.Жұмысты мезгілінен бұрын тапсыру – 10 баллБілімді бағалау шкаласы

 • Бағаның әріппен белгіленуі Баллдардың сандық эквиваленті Пайыздық көрсеткіші , %

 • 6. Академиялық мінез-құлық және әдеп бойынша курс саясаты

 • Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

 • Барлық сағат Модуль 1. Ж

 • Модуль 2. Кернеулі және деформацияланған күй лер

 • Модуль 3. Тепе – теңдік күйі мен динамикалық жүктеме

 • Барлығы 15 30 45

 • Силлабус Инжереная механика. Силлабус. азастан Республикасыны Білім жне ылым министрлігі азастан инновациялы жне телекоммуникациялы жйелер университеті меббм


  Скачать 51.11 Kb.
  Названиеазастан Республикасыны Білім жне ылым министрлігі азастан инновациялы жне телекоммуникациялы жйелер университеті меббм
  АнкорСиллабус Инжереная механика
  Дата16.09.2020
  Размер51.11 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаСиллабус.docx
  ТипДокументы
  #138138
  страница1 из 3

  Подборка по базе: РП Технич механика 2ТА.doc, Единный Силлабус русс. 5 курс Онкостоматология 19-20..doc, Программа курса по выбору Прикладная механика.pdf, Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері Ажмухамбетова А.Б., Техническая механика.docx, Прикладная механика.docx, записка механика.docx, Контрольная работа механика.docx, Квантовая Механика.Физика.docx, Перечень тем лабораторных работ механика.pdf
    1   2   3


  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

  «Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті» МЕББМ


  «БЕКІТІЛДІ»

  Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі

  проректор Г.К .Жусупкалиева

  «___» ______________ 20__ ж.

  «Инженерлік механика І»

  пәні бойынша оқу бағдарламасы

  (силлабус)

  6В07327 «Құрылыс», 6В07317 Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру білім беру бағдарламасы білім беру бағдарламасы

  1 курс студенттері үшін оқу түрі: күндізгі, күндізгі қашықтықтан

  2019 -2020 оқу жылының 1-2 семестріне арналған

  Орал, 2020 ж


  Syllabus 6В07327 Құрылыс, жұмыс оқу бағдарламасы негізінде оқытушымен жасалған

  Құрастырушы: зерттеуші-оқытушы Мамешов Р.Т.


  Оқу ұзақтығы 15 апта

  Кредит саны – 5

  Дәріс – 15 сағат

  Практикалық сабақтар – 30 сағат

  БАОӨЖ – 45 сағат

  БАӨЖ – 45 сағат

  Аралық аттестатциялау – 15 сағат

  Барлығы – 150 сағат


  «___» ___________2020 ж. кафедра отырысында талқыланды, № ___ хаттама

  Кафедра меңгерушісі ______________С.М.Исмуханов
  «___» ___________2020 ж. ҚазИТЖУ ОӘК макұлдаған, № ___ хаттама

  1. Оқытушы туралы мағлұмат:

  Мамешов Раман Тайрович – Жалпы техникалық пәндер кафедрасының оқытушысы, құрылыс магистрі

  2. Өтетін уақыты және орны:

  Өтетін уақыты: 2016-2017 оқу жылының 4 семестрі

  Өтетін орны: Орал қаласы, М.Мәметова көш, 81 үй, 34 кабинет, уақыты: сабақ және СӨЖ кестесі бойынша.

  3. Пререквизиттер және постреквизиттер

  Пререквизиттер: «математика I», «математика II», «физика», «информатика», «инженерлік механика II», «сызба геометриясы және инженерлік графика».

  Постреквизиттер: «көлік құрылыстарының құрылыс механикасы», «топырақтар механикасы», «негіздер және іргетастар», «жол машиналары».

  1. Пәннің сипаттамасы

  «Инженерлік механика» студенттерге құрылыс бұйымдармен конструкцияларының механикалық есептеудің теориялық базасының білімін беру, жаңа тиімді материалдарын жете дайындалу, арнайы инженерлік пәндерді оқу үшін және одан кейін бакалавр ретінде тәжірибелік іс-әрекетін жүргізу, білімділігін, икемділігін арттыру үшін арналған.

  Пәнді оқу мақсаты: Пәннің мақсаты материалдар мен конструкциялардың беріктілігі жөнінде ғылымның негіздерін оқып білу, есептеу мен жобалау әдістерін дұрыс таңдау, тұтас деформацияланатын дене саласындағы ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерімен танысу.

  Міндеттері: Пәнді игеруде студент материалдық денелердің тепе-теңдігін жалпы заңдарың білу керек, типтік технологиялық конструкциялардың жұмысқа қабілеттілік бас критерйлермен қоса есеп алгоритмдердін және модельдердін құрастыру. Бұл – сала жаңа жабдықтарды құрастыру немесе істеп тұрған жабдықтардың сенімділігін жоғарылату жұмыстарының негізгі бөлімі.

  Пәннің қысқаша мазмұны

  Әр түрлі күш жүйелерінің тепе-тендіктің негізгі шарттарды; есеп нобайың құрастыру үшін нақты объектілірінің талдау әдістемесін; материалдардың механикалық сипаттамаларың анықтау әдістемесін; материалдардың механикалық сипаттамаларына әр факторлардың әрекетін; құрылыс конструкциялар элементтерінің кернеу күйін зерттеу әдістерін; әр түрлі деформацияларда конструкция элементтерін кернеу күйін ерекшеліктерін; беріктік есептеу әдістерін; конструкция элементтерін беріктікін, қаттылығын, орнықтылығын шарттарды.

  1. Білімді бағалау саясаты

  Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша өткізіліп, аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. Ағымдық бақылау бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылау мен межелік бақылау (аудиториялардан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады.

  Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студенттің дербес жұмысы( бұдан әрі – СДЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескерілі отырып есептеледі.

  Дисконт:

  1. Себепсіз бір сабақ жіберу – (-10 балл)

  2. Бір тапсырманы орындамау – (-10 балл)

  3. Тапсырманы уақытылы орындамау – (-10 балл)

  4. Сабақ үстіндегі мәдениетсіздігі үшін үш ескерту – (-10 балл)

  Бонус:

  1.Сабаққа белсенді қатысу- 10 балл

  2.Сабақты ерекше тауып айтуы- 10 балл

  3.Жұмысты мезгілінен бұрын тапсыру – 10 балл
  Білімді бағалау шкаласы:

  Бағаның әріппен белгіленуі

  Баллдардың сандық эквиваленті

  Пайыздық көрсеткіші, %

  Дәстүрлі жүйеде бағалау

  А

  4,0

  95-100

  Үздік

  А-

  3,67

  90-94

  В+

  3,33

  85-89

  Жақсы

  В

  3,0

  80-84

  В-

  2,67

  75-79

  С+

  2,33

  70-74

  С

  2,0

  65-69

  Қанағаттанарлық

  С-

  1,67

  60-64

  Д+

  1,33

  55-59

  Д

  1,0

  50-54

  FX

  0.5

  25-49

  Ғ

  0

  0-24

  Қанағаттанарлықсыз


  6. Академиялық мінез-құлық және әдеп бойынша курс саясаты

  1. Сабақ жідермеу

  2. Оқытушы белгілеген уақытта жіберген сабағын өтеу

  3. Сабаққа кешікпеу

  4. Ұялы телефонды сөндіріп қою

  5. Тапсырманы орындамаған жағдайда баға төмендетіледі (айып пұл)

  6. Оқу ісіне белсене қатысу

  7. Үй тапсырмасын және басқа да тапсырылған жұмысттарды бар жауаптылығымен орындау

  8. Сабақ үстінде оқытушымен байланысты үзбеу

  9. ЖОО-ның ар намыс кодексін, ішкі тәртіп ережелерін сақтау  1. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары
  Апта

  Тақырып атауы

  Лекция

  Прак.

  БАОӨЖ

  БАӨЖ

  Барлық сағат

  Модуль 1. Жалпы түсінік және созылу деформациясы

  1.

  Тақырып 1. Кіріспе.

  Инжеренліл механика мақсаты

  1

  2

  3

  4

  10

  2.

  Тақырып 2. Созылу мен сығылу

  1

  2

  3

  4

  10

  3.

  Тақырып 3. Созылу және сығылу кезіндегі

  материалдардың

  қасиеттері

  1

  2

  3

  4

  10

  4.

  Тақырып 4. Созылу және сығылу кезінде беріктік

  пен қатаңдыққа есептеу

  1

  2

  3

  4

  10

  Модуль 2. Кернеулі және деформацияланған күйлер

  5.

  Тақырып 5. Кернеулі және деформацияланған күй

  теориялары

  1

  2

  3

  4

  10

  6.

  Тақырып 6. Ығысу

  1

  2

  3

  4

  10

  7.

  Тақырып 7. Жазық қималардың геометриялық

  сипаттамалары

  1

  2

  3

  4

  10

  8.

  Тақырып 8. Бұралу

  1

  2

  3

  4

  10

  9.

  Тақырып 9. Түзу стержіндердің иілуі

  1

  2

  3

  4

  10

  10.

  Тақырып 10. Күрделі қарсыласу

  1

  2

  3

  4

  10

  11.

  Тақырып 11. Беріктілік және майысулылық

  болжамдары

  1

  2

  3

  4

  10

  12.

  Тақырып 12. Статикалық түрде анықталмайтын

  стержіндер жүйелері

  1

  2

  3

  4

  10

  Модуль 3. Тепе – теңдік күйі мен динамикалық жүктеме

  13.

  Тақырып 13. Деформацияланатын

  жүйелердің тепе – теңдік күйінің

  орнықтылығы

  1

  2

  3

  4

  10

  14

  Тақырып 14. Дүркінді

  өзгеретін

  жағдайындағы беріктілік

  1

  2

  3

  4

  10

  15

  Тақырып 15. Динамикалық жүктеме

  1

  2

  3

  4

  10

  Барлығы

  15

  30

  45

  60

  150
    1   2   3


  написать администратору сайта