Главная страница

сессия физиология 1 курс. физиология сессия. 1. Физиологияны ылым ретіндегі жалпы сипаттамасы httpsstudfile netpreview5163564page 2


Скачать 20.49 Kb.
Название1. Физиологияны ылым ретіндегі жалпы сипаттамасы httpsstudfile netpreview5163564page 2
Анкорсессия физиология 1 курс
Дата22.02.2021
Размер20.49 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлафизиология сессия.docx
ТипДокументы
#178533

Подборка по базе: ғылыми зерттеудің негіздеріне жалпылама түсінік ғылымның салалар, Тақтайша және қаптау жұмыстары туралы жалпы мәліметтер.pptx, Процестер мен аппараттарды талдаудың, есептеудің жалпы принципте, Гендер өнімінің синтезін бақылау механизмдері жалпы атпен гендік, Гендер өнімінің синтезін бақылау механизмдері жалпы атпен гендік, № 1 сабакГеодезия туралы жалпы тусиник.docx, Дәрігерге дейінгі Алғашқы көмек көрсетудің жалпы ережелері.docx, Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы.docx, Тапсырма Жалпы Жаннсыздандыру.pdf, 1 ЖАЛПЫ БІЛІМ.docx

1. Физиологияның ғылым ретіндегі жалпы сипаттамасы.

https://studfile.net/preview/5163564/page:2/

https://studfile.net/preview/6065814/page:2/

2. Физиология тарихы. Физиологияның дамуындағы шетелдік және отандық ғалымдардың рөлі.

https://studfile.net/preview/5006344/page:20/

3. Бүкіл организмнің жұмыс істеуінің жалпы принциптері: реттелу, рефлекс, өзіндік реттелу.

https://mylektsii.ru/11-51247.html

https://pandia.ru/text/80/397/607.php

4. Системогенез.

5. Функционалды жүйелер және гомеостаз. Кері афферентация.

https://studref.com/553988/meditsina/funktsionalnaya_sistema

https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/3635255617/4

6. Физиологияның мақсаты, міндеттері мен әдістері. Оның басқа биомедициналық пәндермен байланысы.

file:///C:/Users/Акмарал/Downloads/Жалпы%20Физиология(Еркебулан)%20(1).pdf

7. Тірі организмдердің жалпы қасиеттері.

https://cyberpedia.su/13xaed.html

https://studopedia.info/5-129911.html 6мен тоже можно салуга

8. Физиологиялық зерттеулердің әдістері.

http://sport.tsu.ru/sites/default/files/хранилище/Образование/Предметы/Файлы/Учебное%20пособие%20Физиология.pdf 5стр

9. Биологиялық мембраналар, олардың қозу процестеріндегі рөлі.

http://sport.tsu.ru/sites/default/files/хранилище/Образование/Предметы/Файлы/Учебное%20пособие%20Физиология.pdf 18стр

10. Мембраналардың құрылысы туралы қазіргі идеялар.

11. Иондық каналдардың қасиеттері, құрылысы, жіктелуі.

12. Мембрана арқылы иондардың тасымалдану жүйесі. Иондардың активті және пассивті тасымалы.

13. Мембраналық насостардың жұмыс істеу принциптері.

14. Клеткалық мембрананың негізгі қасиеттері.

15. Биоэлектрлік құбылыстардың зерттеу тарихы мен тіркеу әдістері (Гальвани, Маттеучи).

16. Тітіркендіргіштердің жіктелуі.

17. Қозғыш тіндердің физиологиялық қасиеттері.

18. Биопотенциалдардың пайда болу теориялары және олардың табиғаты туралы қазіргі кездегі түсінік. Клетка тітіркенуі кезіндегі мембраналық және клеткаішілік процестері.

19. Мембрананың тыныштық потенциалы пайда болуының механизмі.

20. Әрекет потенциалы және оның пайда болу механизмі.

21. Әрекет потенциалының пайда болуы процесінде қозғыштықтың өзгеруі.

22. Қозудың бір реттік циклының электрлік сипаттамасы.

https://mylektsii.ru/1-101439.html

23. Күш, күш-уақыт, градиент, «Бәрі немесе ештеңе емес» заңы. Полярлық заңы.

24. Қозғыштықтың параметрлері: қозу табалдырығы (реобаза), пайдалы уақыт, хронаксия, лабильділік, рефрактерлік. Аккомодация.

25. Тітіркендіргіш заңдары (мерзімдік күші, градиент күші, аккомодация заңы, токтың полярлы әрекет заңы). 26. Қозу толқыны кезінде қозу қабілетінің өзгеруі. Рефрактерлік және экзальтация туралы түсінік. 27. Қаңқа және тегіс бұлшықеттердің физиологиясы, олардың функциялары. Бұлшықеттердің негізгі қасиеттері. 28. Бұлшықет жиырылуының механизмі. ӘП, саркоплазмалық ретикулумның, Са иондарының, АТФ ролі. 29. Бұлшықет жиырылуының режимдері. 30. Жеке жиырылу. Тетанустық жиырылу, оның түрлері. 31. Қаңқа бұлшықетінің жиырылу түрлері (изотониялық, изометриялық, ауксотониялық). 32. Бұлшықеттердің қозғалыс жұмысы. Бұлшықеттің қажуы, бірлігі. Қаңқа бұлшықет жиырылуының нервтік реттелуі. 33. Электромиография, динамометрия, медицинадағы маңызы. 34. Тегіс бұлшықеттердің физиологиялық ерекшеліктері. 35.Миелинді және миелинсіз нерв талшықтарының құрылысы. 36. А, В, С нерв талшықтарының жіктелуі. 37. Нерв талшықтарының физиологиялық қасиеттері. 38. Тұтас нерв бойымен қозуды өткізу заңдары. 39. Парабиоз (Е.Н. Введенский), оның кезеңдері, медицина практикасы мен теориясындағы маңызы.

40. Нерв талшықтары бойымен қозудың таралу механизмі (миелинді және миелинсіз). 41. Нерв талшықтарының физиологиялық қасиеттері. 42. Нерв талшықтары бойымен қозудың таралу механизмі (миелинді және миелинсіз). 43. Синапстар. Синапстардың құрылысы. 44. Нерв-бұлшықеттік синапстарда қозудың таралу механизмі. 45. Синапстардың жіктелуі. Синапстардың қаситтері. 46. Синапстық таралудың механизмі мен кезеңдері. 47. Электрлік және химиялық синапстар қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы. 48. Медиаторлардың негізгі топтары. 49. Химиялық синапстағы қозудың таралу механизмі. 50. Синапстардың қасиеттері. Медиатордың синтезі. Медиатордың секреция. 51. Қозудың берілуінің электрлік теориясы. Синапстардың ерекше қасиеттері.

52. Мембраналық рецепция. Цитоплазмалық рецепция. Гормондардың секрециясының реттелуі. Клеткаішілік, нервтік реттелу.

53. Эндокриндік жүйенің функционалды ұйымдастырылуы. Эндокриндік бездердің жалпы сипаттамасы. 54. Гормондардың жіктелуі, қасиеттері, түрлері, әсер ету механизмі және физиологиялық функциялары. 55. Гипоталамустың нейросекреторлы функциясы: либериндер мен статиндер. Гипоталамустың гипофиз безімен функционалды байланысы. Аденогипофиздің ролі. 56. Гипоталамды-гипофизарлы-бүйрек үсті жүйесі. 57. Эндокриндік бездерді реттеудегі кері байланыс принципі. 58. Нейрон: негізгі бөлімдері (дендриттер, денесі, аксон) және олардың сипаттамасы. Нейронның функциялары. Глиальды клеткалар, типтері, және ролі.

59. Нерв жүйесінің орталық және перифериялық бөлімдерге бөлінуі (дамуы, құрылысы және функциясы бойынша). 60. Рефлекстік доға. Моно- және полисинапстық рефлекстік доғалар. 61. Организм функцияларының нерв арқылы реттелуі. Соматикалық және вегетативті функциялар туралы түсінік және олардың реттелуі. 62. ОНЖ қызметінің рефлекторлық принципі. 63. ОНЖ нейрондардың өзара әрекеттесу принциптері (иррадиация, мультипликация, қозудың жол салу (пролонгирлеу) принципі). 64. Нерв орталықтары. Негізгі физиологиялық қасиеттер және анықтаулары: суммация, ритм трансформациясы, қозудың берілуінің кідіруі, төмен лабильділік, жоғары деңгейлі қажу, тонус, пластикалық. 65. ОНЖ координация туралы түсінік. ОНЖ иерархиялық ұйымдастырылуы. Субординация принципі. 66. Нейрондағы қозу және тежелу процестерінің өзара әрекеттесуі. Нейронның интегративті белсенділігінің негізі ретінде кеңістіктік және уақытша суммациясы. 67. Орталық тежелу түрлері. Пресинапстық және постсинапстық тежелу механизмдері. Тежелудің маңызы. 68. Рефлекстік теорияның даму кезеңдері (Р. Декарт, И. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин). 69. Жалпы соңғы жол, жалпы соңғы жол үшін күрес, күш/маңыздылығы факторының принциптері. Реципрокты иннервация. Доминанттылық, оның анықталуы мен қасиеттері. 70. ОНЖ нейрондардың өзара әрекеттесу принциптері (иррадиация, мультипликация, қозудың жол салу (пролонгирлеу) принципі). 71. ОНЖ қозудың таралу ерекшеліктері. Қозудың конвергенциясы. Жол салу, жеңілдеу, тежелу, окклюзия құбылыстары. 72. ОНЖ уақытша үйлестіру. Кері байланыс және тізбекті рефлекстер принципі. Нерв орталығының бастапқы күйі принципі (қанмен қамтамасыз етілу, қажу, тежелу)

73. Антагонистік функциялардың ара қатынасы. Жалпы соңғы жол, жалпы соңғы жол үшін күрес, күш/маңыздылығы факторының принциптері. Реципрокты иннервация. Доминанттылық, оның анықталуы мен қасиеттері.

https://medicalplanet.su/Patfiz/835.html

74. Функциональды жүйе: анықтамасы, мақсаты, құрылымы. 75. Ортлық нерв жүйесі. ОНЖ құрылымын, бөлімдерін және маңыздылығы мен функцияларын құрудың жалпы жоспары. Нерв әсерінің түрлері және нерв жүйесі реттелуінің сипаттамасы. 76. Нейрон: негізгі бөлімдері (дендриттер, денесі, аксон) және олардың сипаттамасы. Нейронның функциялары. 77. Постсинапстық потенциал түрлері, олардың иондық механизмдері, қасиеттері. 78. Нейрондағы қозу және тежелу процестерінің өзара әрекеттесуі. Нейронның интегративті қызметінің негізі ретінде ҚПСП және ТПСП кеңістіктік және уақытша жиынтығы. 79. ОНЖ негізгі медиаторлары: глутамат, ГАМҚ, ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, глицин. 80. ОНЖ қызметінің рефлекстік принципі. Рефлексті анықтау. Рефлекстік доға, оның құрылымдық бөлімдері. Сезгіш, ендірме және қозғалтқыш нейрондар. 81. Тежелу түрлері. Тежелудің пресинапстық және постсинапстық механизмдері. 82. Нерв орталықтары. Негізгі қасиеттері мен анықталуы: суммация, трансформация ритма, қозу берілуінің кідіруі, төмен лабильділік, жоғары дәрежелі қажу, тонус, пластикалық, белсенділіктің қанмен қамтамасыз етуге тәуелділігі. 83. ОНЖ функцияларының зерттеу әдістері. Электроэнцефалография, шақырылған потенциалдар, олардың жүргізілуі. 84. Нерв орталықтары, олардың ұйымдастырылуы және қасиеттері (қозудың бір жақтылығы және кідірілуі, суммация, окклюзия, ритм трансформациясы, әрекеттен кейінгі құбылыс, қажу). 85. Шартты рефлекстік тежелуінің қызметі. Шартты тежелу түрлері. 86. Зат алмасудың маңызы, оның негізгі кезеңдері. Анаболизм және катаболизм. Зат алмасудың пластикалық ролі. 87. Көмірсу алмасу. Организмдегі көмірсулардың функциясы. Көмірсулар алмасуын реттеу. 88. Ақуыз алмасу. Организмдегі ақуыздардың функциясы. Ақуыз метаболизмінің нервтік-гуморалдық реттелуі.

89. Май алмасу. Организмдегі майлар мен липидтердің функциялары. Липолиз бен липогенездің реттелуі. 90. Зат алмасудың энергиялық ролі. Энергия көздері. Организмнің энергиялық тепе-теңдігі. 91. Денедегі негізгі және жалпы зат алмасу туралы түсінік.

92. Энергия жұмсалуының бағалау әдістері. Тікелей биокалометрия. Жанама биокалометрия.

https://meduniver.com/Medical/Physiology/189.html

93. Энергия шығынын анықтау әдістері. Тікелей және жанама калориметрияның жалпы принциптері. Тыныс алу коэффициенті. Оттегінің калориялық эквиваленті.

94. Негізгі алмасу және оның көлемін анықтайтын факторлар. Негізгі алмасуды анықтау үшін қажетті жағдайлар. «Дененің беті» Рубнер заңы және оның сыны. Клиникадағы негізгі алмасуды анықтаудың маңызы. Негізгі алмасудың бұзылыстары.

https://do2.vsmu.by/mod/page/view.php?id=32821

95. Рационалды және адекватты тамақтану принциптері. Тағам әртүрлілігінің мәні. Тамақтану режимінің физиологиялық негізі.

96. Метаболизм үшін қанның оңтайлы температурасын ұстап тұратын функционалды жүйе.

http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=medicina&author=sudakov-kv&book=2000&page=108

97. Терморецепторлар. Термореттелудің шеткері және орталық механизмдері.

98. Гомойотермия. Пойкилотермия. Гетеротермия.

99. Адам температурасы және оның тәуліктік тербелісі. Терінің және ішкі ағзалардың әртүрлі бөлімдерінің температурасы. Дене температурасының заңдылығы.

100. Жылу өндірісі, метаболизм жылу көзі ретінде. Жылу өндірудегі жеке мүшелердің рөлі.

https://studfile.net/preview/5844949/page:74/

101.Жылу берілуі. Дененің бетінен жылу беру әдістері. Тер бездерінің рөлі.

https://studfile.net/preview/5844949/page:75/

102. Жоғары нерв қызметі туралы түсінік. Мінездің туа біткен формалары (шартсыз рефлекстер мен инстинкттер), олардың ағзаның бейімделгіш қызметі үшін маңызы, жіктелуі. 103. Жоғары нерв қызметі туралы көзқарастардың даму тарихы. И.Н.Павловтың ЖДНҚ туралы ілімдерінің пайда болу негізі. И. М. Сеченовтың рефлекстік теориясы.

104. Психикалық функцияларды зерттеу әдістері.

105. И.П. Павловтың бірінші және екінші сигналдық жүйесі туралы ілімі. 106. Жануарлар мен адамдардың жоғары жүйке қызметінің түрлері (И.П.Павлов), олардың жіктелуі, сипаттамасы, анықтау әдістері. 107. Организмнің туа біткен қызметі. Шартсыз рефлекстер, олардың жіктелуі. 108. Шартты рефлекстердің шартсыз рефлекстерден айырмашылығы. 109. Шартты рефлекстердің жіктелуі. Шартты рефлекстердің әртүрлі түрлері. 110. Шартты рефлекстердің тежелуі. 111. Сыртқы тежелу механизмі. Бағыттық-зерттеушілік реакциясы және оның ЖДНҚ үшін маңызы. Қорғаныштық (тыс) тежелу және оның маңызы. 112. Тежелудің нерв әрекетіндегі рөлі. Тежелудің үйлестіруші және қорғаныш ролі. 113. Ішкі тежелу: өшірілу, саралау (дифференцировка), шартты тежелу, кешіктірілу.

114. Бас ми қыртысы қызметінің аналитикалық-синтетикалық қызметі. Динамикалық стереотип, оның физиологиялық мәні. 115. Сөйлеу. Сөйлеу функциялары. Адамда сөйлеудің дамуымен байланысты ми қыртысының функционалды асимметриясы. 116. Мінез-құлық актісінің құрылымы. П.К.Анохиннің функциональды жүйесі. 117. Эмоция. Нейрофизиологиялық негіздері, эмоция механизмдері. 118. Ойлау. Сананың физиологиялық негізі, санадан тыс, асқан сана. 119. Есте сақтау, оның түрлері және механизмдері. Ақпаратты есте сақтау және көбейту процестерінде мидың әртүрлі бөліктерінің ролі. 120. Ұйқы және оның мәні. Ұйқының түрлері. Ұйқы теориялары. Ұйқы және сергектік орталықтары.

121. Стресс. Маңызы, механизмдері. Стресске қарсы әрекет.

122. Физиологиядағы зерттеу әдістері.

123. Бақаның нерв-бұлшықет препараты мен оқшауланған балтыр бұлшықет препаратын дайындау.

124. Қозғыш ұлпаларда биоэлектрлік құбылыстарды көрсетудің биологиялық әдісі (Л. Гальванидің 1 және 2 тәжірибесі). 125. К. Маттеучи тәжірибесі. 126. Электроэнцефалограмма талдауы. 127. Бұлшықет жиырылуының қисық сызығын жазу әдісі. 128. Динамометрия. 129. Электромиограмманың тіркелуі мен талдауы. 130. Тісті және тегіс тетанусты алу. 131. Тікелей және жанама тітіркенудің қозу табалдырығын анықтау. 132. Нерв бойымен қозудың екі жақты таралуы. 133. Нерв-бұлшықет препаратындағы қажудың шоғырлануы. 134. Физиологиялық нерв тұтастығы заңы. 135. Парабиоз. 136. Жұлын рефлексінің уақытын анықтау (Тюрк әдісі бойынша) 137. Жұлын рефлекстерінің орталық тежелуі (Сеченовтік тежелу). 138. Адамның реакция уақытын анықтау. 139. Реоэнцефалограф 140. Гаррис – Бенедикт кестесі бойынша негізгі алмасуды анықтау. 141. Рид формуласы бойынша негізгі алмасуды анықтау. 142. Адамның идеалды массасын номограмма арқылы анықтау 143. Дене температурасын өлшеу. 144. Жеке тұлғаның жеке қасиеттері «үкі немесе жарқанат» тестінде. 145. Пиктограмма әдісін қолдану арқылы сигналдық жүйелердің доминантты түрін анықтау. 146. Айзенк бойынша ЖДЖҚ зерттеу типтері. 147. Қысқа мерзімді есте сақтауды зерттеу.

148. «Шульте кестесі» әдісі, немесе сіздің жұмысқа қабілеттілігіңіз қандай? 149. Дененің әртүрлі бөліктеріндегі температураны өлшеу. Жылу оқшаулаудың әсері. 150. Есте сақтаудың әр түрлі түрлерін зерттеу әдістері.


написать администратору сайта