Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
История
Информатика
Физика
Математика
Вычислительная техника
Культура
Промышленность
Энергетика
Искусство
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Начальные классы
Доп
Строительство
образование
Механика
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Дошкольное образование
Классному руководителю
Другое
Иностранные языки
Физкультура
Казахский язык и лит
География
Технология
Школьному психологу
Логопедия
Директору, завучу
Языки народов РФ
ИЗО, МХК
Музыка
Астрономия
ОБЖ
Обществознание
Социальному педагогу

задачі 3. Задача Обсяг виробництва 1000 шт Ціна реалізації 25грншт. Послуги сторонніх організацій 3 грншт


Скачать 0.52 Mb.
НазваниеЗадача Обсяг виробництва 1000 шт Ціна реалізації 25грншт. Послуги сторонніх організацій 3 грншт
Анкорзадачі 3.doc
Дата10.03.2018
Размер0.52 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлазадачі 3.doc
ТипЗадача
#16511
страница1 из 3
  1   2   3

ТЕМА1.

Задача 1.

Обсяг виробництва – 1000 шт

Ціна реалізації – 25грн/шт.

Послуги сторонніх організацій – 3 грн/шт.

Кредиторська заборгованість – 10000 грн

АМ – 500 грн

Сума активів – 50000грн

Матеріальні витрати – 10грн/шт.

Витрати на оплату праці - 5000 грн

Нарахування на ФОП – 2125 грн

Інші податки і відрахування (за виключенням податку на прибуток) – 1500 грн.

Знайти: Додану вартість, БРЕІ, НРЕІ, Економічну рентабельність активів.

 1. Додана вартість = Обсяг вир-ва*(Ціна 1 прод-ї – послуги сторонніх осіб – матеріал витр) = 1000*(25-3-10) = 12000 грн

 2. БРЕІ = Додана вартість – ПДВ - Витр на оплату праці – нарахув на ФОП – інші відрах = 12000 – 5000 – 2125-1500= 3375 грн

 3. НРЕІ = БРЕІ – АМ = 3375-500=2875 грн

 4. Екон рентаб активів = НРЕІ/(сума активів – кредитор заборг)*100% = 2875/50000-10000*100% = 7,19%


Задача 2.

Зн-ти економічну рентабельність активів, середньорозрахунк % ставку користування позиковим капіталом і ефект фін важеля, якщо:

Сума активів – 25000грн

Кредит заборгован – 5000 грн

Власні кошти – 10000 грн

Залучені кошти – 10000 грн

Фін витрати на залучення позикових коштві – 1700 грн

НРЕІ 5500грн

 1. Екон рентаб активів = НРЕІ/сума актив – кред заборг * 100% = 5500/25000-5000*100% = 27,5%

 2. Середньорозрах % ставка = 1700/10000*100% = 17%

 3. Ефект фін важеля = (1-Под на приб)*(екон рент актив – середньорозрах % ставка)*залуч кошти/власні кошти = (1-0,23)*(0,275 – 0,17)*1 = 0,0805 або 8,05%

Доцільність залучення позикових коштів : ЕФМ ≥0, то доцільно; ЕФМ≤0, то не ефективно.
Задача 3.

Зн-ти коеф валової маржі, поріг рентабельності, запас фін міцності у грош виразі та у %, прибуток і силу дії операційного важеля.

Змінні витрати 31000

Виручка 40000

Постійні витрати 3000

Валова маржа 9000

 1. Коеф валової маржі= Валова маржа/Виручка від реаліз = 9000/40000=0,225

 2. Поріг рентабельності -= Пост витрати/коеф вал маржі = 3000/0,225=13333,3

 3. Запас фін міцності (у грн) = виручка від реал – поріг рентабельн = 40000-13333,3 = 26,67 тис грн.

 4. Запас фін міцн (у %) = запас фін міцн у грн./виручка від реаліз*100% = 26,67/40*1005 = 66,67%

 5. Прибуток = Запас фін міцн у грн.*коеф вал маржі = 26,67*0,225 = 6000 грн

 6. Сила дії операц важеля = Валова маржа/Прибуток = 9000/6000 = 1,5


Задача 4. Підприємство отрим виручку в сумі 200 000 грн в звіт році. Сума змінних витрат – 150 000 грн, постійні 15 000 грн, планується збільшення обсягів на 15%.

Розрахувати поріг рентабельності, запас фін міцності, а також загальну суму прибутку, що планується при умові 20% дисконт ставки, нарах відбува щоквартально

 1. коефіц валової маржі = ВМ\виручка, де ВМ = виручка –змінні витрати

для звітного періоду: ВМ= 200 000 – 150 000 = 50 000 грн

Квм = 50 000 \ 200 000 = 0,25

ПР = 15 000 \0,25 = 60 000 грн.

запас фін міцності = 200 000 – 60 000 = 140 000 грн.

 1. для планового періоду

виручка = 200 000 * 1,15 = 230 000 грн.

Квм = (230 000 – 150 000) \ 230 000 = 0,35

ПР = 150 000 \0,35 = 42857,1

ЗФМ = 230 000 -42857,1 = 187142,9 грн

 1. PV = FV * 

прибуток зв = 200 000 – 150 000 -15 000 = 35 000 грн

прибуток план = 230 000 – 150 000 -15 000 = 65 000 грн
PV = 35000 +65 000 * = 67 680 грн.
Задача 5. В звітному періоді підприємство отрим виручку від реаліз прод на суму 150 000 грн. Постійній витрати 30 000 грн. Змінні = 105 000 грн.

В плановому періоді підприємство передбач збільшення виручки від реаліз на 8%.

Визначити прибуток в плановому періоді за допомогою операційного левериджу.

На скільки під-ву треба знизити постійні витрати. що під-во отримало 80% прибутку?

Операц леверидж = валова маржа \прибуток

валова маржа = 150 -105 = 45 тис грн.

прибуток = 150 – 105 – 30 = 15 тис грн.

ОЛ = 45\15 = 3

Сила впливу = 3*0,08 = 2,4 або 24%

Прибуток = 15*1,24 = 18,6 тис грн.

Постійні витрати = (ОЛ-1)* 80% прибутку = (3-1)*0,8 *15 = 2*12= 24 тис грн
Якщо в умові буде сказано, що виручка зменшень ся на 12%, то

сила впливу = 3* (-0,12) = -0,36 (тобто підво збереже лише 64% прибутку)

прибуток = 15*0.64 = 9,6 тис грн.


Задача 6

Вир. від реаліз – 12 000 13 200

ЗВ 1 пер. – 8 000 8 800

ПВ 1 пер. – 1 500 1 500

Вир. від реаліз ↑ 10%

Прибуток 2 500 2 900

Початк ∑ прибутку= Вир – Сума витрат = 12000-(8000+1500)=2500

Плануємий прибуток= 12000*1,1-(8000*1,1+1500)=2900

Силу дії оп. Важеля в 1 пер.= ВМ/Приб = 4000/2500-1,6

Валова маржа 1 = Вир –Зв= 12000-8000=4000

ВМ 2 = 13200-8800=4400

Сила дії опер важеля 1 =1,6-10%=16%

Поріг рент. В 1 пер. = ПВ /Коеф ВМ= 1500/0,33=4545,5

Коеф ВМ 1= ВМ/Вир підп.= 4000/12000=0,33

Поріг рент. В 2пер.=1500/0,33=454,5

Коеф ВМ 2= 4400/13200=0,33

Запас фін. Стійкості в 1 пер.=Вир-Поріг рент=12000-4545,5=7454,5

Запас фін. Стійкості в 2пер.=13200-4545,5=8654,5
Задача 7

Вир. від реаліз –28 000

ЗВ 1 пер. – 21 000

ПВ 1 пер. – 2 000

Вир. від реаліз ↓ 21%

Прибуток - 5000

Прибуток = Вир. від реаліз – ЗВ – ПВ

= 28000 – 21000 – 2000 = 5000

Вал. Маржа = Виручка – ЗВ = 28000 – 21000 = 7000

Л опер. = Вал. Маржа / Прибуток =

7000 / 5000 = 1,4

Сила дії важеля = 1,4 * 21 = 29,4 так як зменшується віднімаємо (100 - 29,4) = 70,6

Прибуток при ↓ вир. = Прибуток * 0,706 = 3530

Рівень прибутку після ↓ вир. = 3530 / 5000 * 100 = 70,6%
Задача 8

Вир. від реаліз – 150 000

ЗВ 1 пер. – 90 000

Опер. Важель – 1,74

Власн. кошти - 58 000

Залуч. кошти - 26 000

Сер. % стаука – 11%

Прибуток = Вир. від реаліз – ЗВ / Опер. Важель

= 150000 - 90000 / 1,74 = 34 482

ПВ = Вир. від реаліз – Прибуток – ЗВ

= 150000 – 34482 – 90000 = 25 517

Ек. Рент. = Прибуток / ∑ витрат * 100

= 34482 / 90000 – 25518 * 100 = 29,85%

Рент. Власних коштів = Прибуток / Власн. Кошти * 100 = 34482 / 58000 * 100 = 59,45

Еф. Фін. Важеля = (1 – Под. на приб.)*(Ек. Рент. – сер. %)*(Залуч. К / Власн. К) =

= (1 – 0,25)*(292,85-11)*(26000/58000) = 6,3375
Задача 9

Вир. від реаліз –25 000 30000

ЗВ 1 пер. – 17 000 21 080

ПВ 1 пер. – 4 000 4 000

Вир. від реаліз ↑ 24%

Прибуток 4 000 5 920

-------

Л опер. = Вал. Маржа / Прибуток = 8000 / 4000 = 2

Вал. Маржа = Вир. від реаліз – ЗВ

= 25000-17000 = 8 000

Силу дії оп. Важеля в 1 пер. = 2*24 = 48%

Запас фін. Стійк. в 1 пер. = Виручка – Поріг рент. = 25 000 – (4000/(8000/25000)) = 12 500

Поріг рентабельності = ПВ / Коеф. Вал. Маржі =

4000 / 0,32 = 25 000

Коеф. Вал. Маржі = Вал. Маржа / Вир. від реаліз

= 8 000 / 25 000 = 0,32

Силу дії оп. Важеля в 2 пер. Застос. оп. Важеля в 1 пер. = 1,67*24 = 40,08%

Л опер. = 31 000 – 21 080 / 5 920 = 1,67
Задача 10

Ком. Маржа – 8,5%

Баланс. Приб – 800 000

КТ забарг - 50 000

Активи – 20 000 000

К.трансформац. = Ек. Рент. Актив. / Ком. Маржа = 0,04 / 0,085 = 0,47

Ек. Рент. Актив. = НРЕІ / Активи – КТ забаргов

= 800 000 / 20 000 000 – 50 000 = 0,04
Задача 11

Ціна (од. прод.) – 30 грн. 30

ЗВ (од. прод.) – 18 грн.(144 000) 145 440

ПВ (період) – 40 000грн. 40 000

Обсяг продажу– 8 000 од. 8 080

↑ Обсяг продажів на 1%

Виручка - 240 000 242 400

Прибуток - 56 000 56 960

-------

Л.опер1 = Вал. Маржа / Прибуток

= 240 000 – 144 000 / 56 000 = 1,71

Л.опер2 = 1,71 – 0,01 = 1,70
Задача 12

ПВ – 50 000

ЗВ (од. прод.) – 55грн.

Ціна (од. прод.) – 65грн.

-------

Критичній обсяг продажів

65х – 55х – 50 000 = 0

10х = 50 000

Х = 5 000 од.

Обсяг продажів що забезпеч. Дох в 20 000

65х – 55х – 50 000 = 20 000

10х = 70 000

Х = 7 000
Задача 13.Обсяг виробництва – 1000 шт, ціна реалізації 25 грн за шт., послуги посередників 3 грн за шт., кредитна заборгованість 10000, амортизація 500 грн, сума активу 50000, матеріальні витрати 10 грн за шт., сума обороту 25000, в-ти на ОП 5000 грн, нарахування на фонд ОП 2125 грн, інші податки та відрахування 15009 грн.

Знайти додану вартість, БРЕЇ, НРЕЇ, ЕРА,коеф. Трансформації, комерц маржа

Додана Вартість = сума виробл продукції – варт матер витрат – вартість послуг = 25*1000 – 3*1000 – 10*1000 = 25000-3000-10000 = 12000 грн

БРЕЇ = ДВ – в-ти на ОП – податкові збори = 12000 -5000 – 2125 – 1500 = 3975 грн

НРЕЇ = БРЕЇ – в-ти на оновлення осн засобів = 3975 -500 = 2875 грн

Ера = НРЕЇ : сума активу по балансу – кред заборг * 100% = 2875 / (50000 – 10000)* 100=7%

КМ = НРЕЇ / оборот = 2875 / 25000 = 11,5%

КТ= оборот / сума активу по балансу – кред заборг 25000 / 50000 – 10000 = 0,625

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі

Задача14. Теперішня вартість 100 тис. грн., і=18% річних, п=3 роки

Розв’язання:

 1. майбутня вартість грошей за простими %

FV=PV*(1+i*n)

FV=100000*(1+0,18*3)=154000

 1. майбутня вартість грошей за складними%

FV=PV*(1+i)n див. табл.А-1
FV=100000*1,6430=164300
Задача15. 2.03. не високосного року PV =20000 строком по 1.09, і=15%. Визначити яку суму отримає вкладник по закінченню депозитної угоди за різними методиками нарах простих %.

Розв’язання:

 1. точні % з точною кіл-тю днів

  • визначаємо кількість днів (1.01 по 2.03= 61 день; 1.01 по 1.09=244 днів з початку року)

  • точна кількість днів у не високосному році -365

  • тоді кількість днів = 244-61+1 =184 дні

визначаємо кінцеву суму на депозитному рахунку FV=PV*(1+i*(t\Д))=200*(1+0,15*(184\365)=215082

 1. комерційні % з точною кіл-тю днів

комерційний місяць = 30 днів

Д= 30*12=360 днів , тоді FV = 200* (1+0,15* (184\360)

 1. комерційні % з наближеною кіл-тю днів угоди (кожен місяць 30 днів)

6*30 = 180 днів

12*30=360 днів

FV = 200 (1+0,15*(180\360)= 215 тис. грн.
Задача 16. Вклади в однаковій сумі 100 гр.од. здійснюються на депозитний рахунок наприкінці кожного року під 5% річних протягом п’яти років. Скільки грошей буде на рахунок наприкінці п’ятого року?

Розв’язок:

Майбутню вартість ануїтету можна розрахувати за формулою:

FVAn=PMT* але для зручності визначимо майбутню вартість ануїтетів (FVIFAi,n) за допомогою таблиці А-2, тоді формула матиме вигляд:

FVAn=PMT*( FVIFAi,n)

FVAn=100*5,5256=552,56 гр.од.
Задача 17. Яку суму грошей повинен покласти підприємець в банк на депозитний рахунок, якщо при відсотковій ставці 5% через років він планує отримати 120000гр.од.

Розв’язання:

 1. теперішня вартість грошей за простими %

PV=FV*

PV=120000*1\(1+0,05*5)=

 1. теперішня вартість грошей за складними%

PV=FV*1/(1+i)n див. табл.А-3
FV=120000*0,7835 =94020
Задача 18. Знайти теперішню вартість, якщо майбутня вартість 200 грн., яку особа отримає через 2 роки, при складній ставці 12%, які нараховуються 1) квартально, 2) півріччями

Розв’язання:

1)дисконтування квартальне: PV =FV *(1\(1+i\4)n*4), де 4-кількість кварталів. значення в дужках беремо з таблиці А-3

PV =200 *(1\(1+0.12\4)2*4)=200*0.7894=157.88

2)дисконтування за півріччями: PV =FV *(1\(1+i\2)n*2), де 2-кількість півріч. значення в дужках беремо з таблиці А-3

PV=200 *(1\(1+0.12\2)2*2)=200*0.7921=158.42
Задача 19. FV= 160 000грн; n=2 роки 5 місяців (n1=2 роки (складний %) n2=5 місяців (простий %); і=15%

Розв’язання:

Банківський метод передбачає нарахування складних % на повне число періодів, а на залишок – прості%

PV = 160 * (1\((1+0,15)2* (1+(0,15\12*5)= 113866 грн.

Задача20: FV=18 тис. грн. п=4, дисконтна ставка d=12%. Знайти дисконт

Розв’язання:

PV=FV(1-d)n значення в дужках беремо без таблиці

PV=18*(1-0,12)4=18*(0.88)4=18*0,5996=10793

D=FV-PV=18-10.8=7.2
Задача 21. Сума звичайної ренти скл з 4 виплат. кожна виплата 200 тис грн., і = 8%. Визначити теперішню вартість ануїтету

Розв'язання:

Для визначення теперішньої вартості ануїтету застосуємо формулу:

PVAn=PMT*( PVIFAi,n) значення в дужках беремо з таблиці А-4

PVAn=200*3,3121=662,4

або за формулою:

PVAn = PMT∑ (1\(i+1)n = 200*(1\(1+0,08)1+ 200*(1\(1+0,08)2+200*(1\(1+0,08)3+ 200*(1\(1+0,08)4 = 200* 3,3121 = 662, 4 тис. грн.

Якщо визначити треба кінцеву вартість потоку готівки, то PVAn = PMT∑ (i+1)n-1 = 200*(1+0,08)3 + 200*(1+0,08)2 + 200*(1+0,08)1 + 200 = 901,2
Задача 22 Визначити номінальну майбутню вартість вкладу з урахуванням фактора інфляції, якщо:

сума вкладу (PV) 1000 грн. і=20%, прогнозований темп інфляції 12%, період розміщення вкладу 3 роки.

Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з врахуванням фактору інфляції дозволяє здійснювати розрахунки як майбутньої, так і поточної їх вартості з відповідною «інфляційною складовою».

При оцінці майбутньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції використовується формула:

FV=PVx[(1+i)x(1+ТІ)]n, де ТІ- прогнозований темп інфляції, вираженний десятковим дробом.

FV=1000*[(1+0.20)*(1+0.12)]3=2428

При оцінці теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції використовується наступна формула:Задача 23

Підприємство через 4 роки планує придбати нове обладнання вартістю 280 000грн. Яку суму необхідно мати сьогодні щоб через 4 роки матидржливість здійснити покупку якщо відсоткова ставка прибутковості вкладення: а) 9%; б) 14%. (складний)

PV = FV * 1 / (1+ i)n

а)= 28 000*1/(1+0,09)4 = 198 501,56

б)= 28 000*1/(1+0,14)4 = 165 778,57
Задача 24

Підприємство відкрило депозитний рахунок на суму 250 000 на 5 років при 17% ставці. Якщо відсотки будуть нараховувати щорічно, то яку суму отримає підприємство по закінченню строку. (складний)

FV = PV * (1 + i)n = 250 000* (1+0,17)5 = 548 112,01
Задача 25

Придбано сертифікат вартістю 7000$ з щорічним нарахуванням відсотків. Яку суму отримаємо через 5 років при 8% річному прибутку? (складний)

FV = PV * (1 + i)n = 7000 * (1-0,08)5 = 10 285,30
Задача 26

Підприємство розглядає 2 альтернативні варіанти проектів капітальних інвестицій, які приводять до однакового сумарного результату майбутнього грошового потоку.


Рік

Проект 1

Проект 2

1

2 000 000

6 000 000

2

3 000 000

3 000 000

3

4 000 000

4 000 000

4

6 000 000

2 000 000

Всього

15 000 000

15 000 000Обидва проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові доходи під 17% річних. Порівняти розрахунки і визначити який проект більш вигідний.
FV = PV * (1 + i * n)

Проект 1– вигідніше

= 2 000 000*(1+0.17*1)= 2340000

= 3 000 000*(1+0.17*2)= 4020000

= 4 000 000*(1+0.17*3)= 6040000

= 6 000 000*(1+0.17*4)= 10080000

Всього = 22 480 000

Проект 2

= 6 000 000*(1+0.17*1)= 7020000

= 3 000 000*(1+0.17*2)= 4020000

= 4 000 000*(1+0.17*3)= 6040000

= 2 000 000*(1+0.17*4)= 3360000

Всього = 20 440 000
Задача 27

Знайти нарощену суму грошей та складні проценти, якщо 85 тис грн. інвестовано на 2

роки за процентною ставкою 13% при нарахуванні відсотків:

А) щорічно;

Б) що півроку; – 2*2=4;

В) щокварталу – 2*4=8;

Г) раз в місяць - 2*12=24;
FV = PV * (1 + i)n

= 85* (1+0.13) 2 = 108.53

= 85 * ((1+0,13/2 ) 4 =  109.34
= 85 * ((1+0,13/4) 8 =  109.78
= 85 * ((1+0,13/12) 24 = 110.85
Задача 28

Вексель на 25 000 грн. виписано 20 січня з датою погашення 30 листопада. На вексель нараховується 15% річних. Вексель обліковано в банку 10 червня за ставкою 10%. Якою буде ви купівельна вартість векселя на 10 червня? (точні %)
t1 = 310/360 = 0.86

t2 = 140/360 = 0.38
FV = PV * (1 + i * n)

= 25 000 * (1+0.15*0.86) = 28225

= 25 000 * (1+0.10*0.38) = 25972
Задача 29

п-ство має 160 млн дол, вир вкласти їїх у власне в-цтво, отрим. на протязі 4х наступних років щорічно 50 млн дол.. одночасно п-ство може купити на цю суму акцій іншого п-ства з приб. 12% річних. Який варіант більш вигідний.

FV = 160 * (1 + 0.12)4 = 160 * 1.57 = 251.71

FVA = 50 * ((1+0.12)4 – 1 ) / 0,12) = 238,97

Задача 30. Підприємець має можливість вибору кількох варіантів інвестування 100 гр.од під 12 % річних: з нарахуванням складного процента один раз на рік, один раз на пів року, один раз у квартал та один раз на місяць. Очевидно, що вигіднішим для підприємства буде частіше нарахування процентів. Зробимо необхідні розрахунки:

Коли річна ставка процента дорівнює 12%, то піврічна – 6%, квартальна – 3%, помісячна – 1%.

Отже для визначення річного процента для інвестицій, за якими виплачується 12% річних з вирахуванням складного процента за півріччя, відшукаємо в табл. А-1 6%, але візьмемо два періоди часу. Відповідно, якщо складний процент нараховується щоквартально, його можна підрахувати, використовуючи 3% та чотири часові періоди.

Якщо m-кількість разів нараховується складний процент протягом одного року, тоді майбутня вартість FV депозиту PV за ставки процента і після n років становитиме:

FV=PV

У нашому прикладі:
FV1=100*(1+0.12)1=100*1.1236=112

V(приріст вкладу)1=112-100=12

FV2=100*(1+0,06)2=100*1,1236=112,36

V(приріст вкладу)2=112,36-100=12,36

FV3 =100*(1+0,03)4 =100*1,1255=112,55

V(приріст вкладу)3 = 112,55-100=12,55

FV4 =100*(1+0,01)12 =100*1,1268=112,68

V(приріст вкладу)4 = 112,68-100=12,68

Сподівання підприємства підтверджуються розрахунками. =)))

  1   2   3
написать администратору сайта