Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
История
Информатика
Физика
Вычислительная техника
Математика
Культура
Промышленность
Энергетика
Искусство
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Начальные классы
Доп
Строительство
образование
Механика
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Дошкольное образование
Классному руководителю
Другое
Иностранные языки
Физкультура
Казахский язык и лит
География
Технология
Школьному психологу
Логопедия
Директору, завучу
Языки народов РФ
ИЗО, МХК
Музыка
Астрономия
ОБЖ
Обществознание
Социальному педагогу

Издание_РПНД_ПНД__ІМАМ__1%2C_2%2C_3%2C_4_курсы. Програма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв, архітектури та містобудування для студентів 14 курсів денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 060102)


Скачать 308.9 Kb.
НазваниеПрограма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв, архітектури та містобудування для студентів 14 курсів денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 060102)
Дата05.11.2018
Размер308.9 Kb.
Формат файлаpdf
Имя файлаИздание_РПНД_ПНД__ІМАМ__1%2C_2%2C_3%2C_4_курсы.pdf.pdf
ТипПрограма
#55482
страница4 из 4
1   2   3   4
6
2
2
2

**
37
Продовження табл 2
7.6. Тема 6. Вираз нової архітектури.
7.6.1. Функціоналізм та конструктивізм.
7.6.2. Харківський конструктивізм.
4
2
2
7.7. Тема 7.
Великі
майстри

велична
архітектура. Фундамент сучасної архітектури.
7.7.1. Франк Ллойд Райт і розвиток американської архітектури.
7.7.2. Мис Ван дер Рое. Вальтер Гропіус і школа
«Баухауз».
4
2
2 Тема 8. Нові міста.
4 Модуль 8.
8.1. Тема 1. Апогей містобудування російського

класицизму першої третини ХІХ ст.
8.1.1.
Загальна характеристика російського містобудування початку ХІХ ст.
8.1.2.
Завершення формування ансамблів класицизму в Петербурзі. Творчість архітекторів К.І.
Россі, АД. Захарова, Т. де Томона та ін.
2
0,5
1,5
8.2. Тема
2.
Містобудування
російського
класицизму
першої
третини
ХІХ
ст.(продовження).
8.2.1. Відновлення й реконструкція Москви першої чверті ХІХ ст.
8.2.2. Реалізація генеральних планів Одеси і
Полтави та інших міст.
2
1
1
8.3. Тема 3. Містобудування в Україні і Росії
другої половини ХІХ ст.
8.3.1. Зростання міст в Росії та Україні у другій половині ХІХ ст. та пов’язані з ним архітектурно- містобудівні проблеми.
8.3.2. Типологія міст.
2
1
1
8.4. Тема 4. Російська архітектура середини й
другої половини ХІХ ст.
8.4.1.
Головні конструкційно-технологічні особливості епохи розпаду класицизму.
8.4.2.
“Руський стиль 1830-1850 р. р. Творчість КА. Тона. Реконструкція московського Кремля першої половини ХІХ ст.
2
0,5
1,5

**
38
Продовження табл 2
8.5. Тема 5. Розвиток “руського стилю
8.5.1. Історичний музей московський архітектурний конкурс 1875-1883 р.р. Творчість В. Й. Шервуда, ДМ. Чичагова та інших.
8.5.2. Особливості розвитку української архітектури другої половини ХІХ ст.
2
1
1
8.6. Тема 6. Містобудування в Росії наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століть.
8.6.1. Москва у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Реконструкція історичного ядра у Китай- городі”.
8.6.2.Розвиток нових функціональних типів громадських будинків.
2
1
1
8.8. Тема
8.
Архітектура
першого
інтернаціонального стилю модерну) та
національного романтизму в Росії.
8.8.1. Архітектурне життя наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Пожвавлення діяльності творчих художніх об’єднань.
8.8.2. Творчість майстрів “Світу мистецтва” як провідного об’єднання “срібного віку” російської художньої культури.
2
1
1
8.9. Тема
9.
Архітектурний модерн та
етнографізм в архітектурі Росії початку ХХ ст.
(продовження).
8.9.1. Творчість СВ. Малютина, В. М. та А. М.
Васнецових . Творчість В. А. Покровського та інших.
2
2 Тема 10. Творче архітектурне різноманіття в російській архітектурі початку ХХ ст
8.10.1. Творча діяльність Ф. М. Шехтеля.
8.10.2. Творча діяльність О. В. Щусєва.
2
1
1
8.11. Тема 11. Стилізаторство, ретроспективізм та еклектика в російській архітектурі кінця ХІХ початку ХХ століть.
8.11.1. Неокласична творчість І. О. Фоміна.
Творчість архітекторів Весніних, Перетятковича,
Лідваля та інших.
2
2

**
39
Продовження табл 2
8.12. Тема 12. Українська архітектура та
мистецтво останньої чверті ХІХ – початку ХХ
століть.
8.12.1. Український архітектурний модерн і національний романтизм
(новий
“український стиль.
8.12.2. Творчість В. Г. Кричевського та інших.
2
1
1
8.13. Тема 13.“Піонери сучасної архітектури”
8.13.1. Їх внесок у радикальне перетворення архітектурної сфери на межі 19 і 20 століть. Сутність революційних змін в архітектурних теоретичних уявленнях.
8.13.2. Підсумки теоретичної й практичної творчості. А. Лабруста.
2
1
1
8.14. Тема 14. Теоретичні й практичні підсумки
розвитку ідеї органічної архітектури.
8.14.
1.
Розвиток уявлень про структуру архітектурної й художньої форми у творчості О.
Перре, О. Вагнера, В. Моріса, Г. Земпера.
8.14.2. Створення передумов формування нових сфер художньої діяльності.
2
1
1
8.15. Тема 15. Головні архітектурні напрями й
тенденції на межі 19 та 20 століть.
8.15.1. Створення передумов нового творчого різноманіття.
8.15.2. Різновиди архітектурного раціоналізму; національно-романтичні тенденції.
2
1
1
8.16. Тема 16. Містобудівні проблеми наприкінці
19 – на початку 20 століть в Україні та Росії.
8.16.1.
Спроби містобудівної реконструкції.
Розвиток ідеї міста-саду.
8.16.2. Завершення перехідного періоду в розвитку архітектури й містобудування.
2
1
1

**
40
Індивідуальні завдання: курсовий проект (робота, РГР, контрольна робота тощо Для проміжного та підсумкового контролю знань студентів передбачені:
- за модулем 1 - два тестування, одна контрольна робота та альбом графічних робіт з зображенням не менш як двох видатних памяток архітектури та мистецтва по кожній темі;
- за модулем 2 – два тестування, одна контрольна робота та реферат по самостійно обраній студентом темі. Комплект тестів питань для контрольних робіт татем рефератів додається окремо.
- за модулем 3 – два тестування, одна контрольна робота та альбом графічних робіт з зображенням не менш як чотирьох видатних памяток архітектури та мистецтва по кожній темі;
- за модулем 4 – два тестування, одна контрольна робота тата альбом графічних робіт з зображенням не менш як чотирьох видатних памяток архітектури та мистецтва по кожній темі. Комплект тестів та питань для контрольних робіт додається окремо.
- за модулем 5 – тестування, ілюстровані альбоми
- за модулем 6 – два тестування, ілюстровані альбоми
- за модулем 7 – однетестування, контрольна робота та альбом графічних робіт за темами, реферат
- за модулем 8 – два тестування, контрольна робота, ілюстрований реферат за рекомендованими темами.
2.2.3. План практичних (семінарських) занять.
Практичних та семінарських занять непередбачено.
2.2.4. План лабораторних робіт.
Лабораторні роботи непередбачені.
2.2.5. Індивідуальне завдання (ІНДЗ) Теми рефератів, а також завдання графічних робіт див. МВ по модулям

**
41
2.3. Самостійна навчальна робота студентів
Під час самостійної роботи студенти вивчають рекомендовану літературу та працюють над виконанням графічних альбомів та рефератів, роблять семінарські доповіді та доповіді на конференціях СНТ.
2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту
Види та засоби контролю
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)
Розподіл балів, %
1 2 МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 1.1. Тестування
10%
ЗМ 1.2. Тестування
10%
ЗМ 1.3. Контрольна робота
20% Альбом рисунків з анотаціями
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1
(екзамен)
40%
Всього за модулем 1 100% МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 1.1. Тестування
10%
ЗМ 1.2. Тестування
10%
ЗМ 1.3. Контрольна робота
20% Реферат
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2
(екзамен)
40%
Всього за модулем 2 100% МОДУЛЬ 3. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 3.1., ЗМ 3.2. Тестування
10%
ЗМ 3.3. Тестування
10%
ЗМ 3.4. Контрольна робота
20% Альбом рисунків з анотаціями
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 3 (екзамен)
40%
Всього за модулем 3
100%

2
Продовження табл 2 МОДУЛЬ 4. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 4.1., ЗМ 4.2. Тестування
10%
ЗМ 4.3. Тестування
10%
ЗМ 4.4. Контрольна робота Альбом рисунків з анотаціями
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 4 (екзамен)
40%
Всього за модулем 4 100% МОДУЛЬ 5. Поточний контроль зі змістовних модулів
М 5.1. Тестування
10%
ЗМ 5.2 Тестування
10%
Ілюстрований альбом
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 5 (екзамен)
60% МОДУЛЬ 6. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 6.1 Тестування
20%
ЗМ 6.2 Тестування
20%
Ілюстрований реферат
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 6 (екзамен)
40% МОДУЛЬ 7. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 7.1. - ЗМ 7.2.Тестування
10%
ЗМ 7.3. - ЗМ 7.4. Контрольна робота
10% Реферат за обраною темою
10% Альбом рисунків з анотаціями
30%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 7 (екзамен)
40%
Всього за модулем 7.
100% МОДУЛЬ 8. Поточний контроль зі змістовних модулів
ЗМ 8. 1Тестування
10%
ЗМ 8. 2Тестування
10%
42

3
Продовження табл 2
ЗМ 8. 3Контрольна робота
20 %
Ілюстрований реферат
20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 8 Екзамен
40 %
Всього за модулем 8 100%
2.5. Інформаційно-методичне забезпечення
Бібліографічні описи, Інтернет-адреси Номер модулів, де застосовується
1 2
1. Рекомендована основна навчальна література
(підручники, навчальні посібники, інші видання) Антонов В.Л. Історія соціального розвитку мистецтва та архітектури. Стародавня Греція // Навчальний посібник, - К ІСДО, 1993. - 156 с. М 1
Афанасьева КН. А. В. Щусев. – М Стройиздат, 1978. М 2, 3
Бартенева НИ. Николай Бенуа. – Л Стройиздат, 1985. М 2, 3
Белецкая Е.А., З. К. Покровская. Д. И. Жилярди. – М
Стройиздат, 1980. М 1
Белецкий ПА. Георгий Иванович Нарбут. – Л Искусство, 1985. М 2
Белоусов В.Н., Смирнова О.В., Семёнов В.Г. – М
Стройиздат, 1980. М 2
Борисова Е. А, Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М Советский художник, 1990. М 1
Борисова Е. А, Каждан Т. П. Русская архитектура конца
XIX – начала ХХ века. – М Наука, 1971. М 2
Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины
XIX века. – М Наука, 1979. М 1,2
Борисова Е. А, Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М
Галарт, 1994. М 2
Борисова Е. А. Русская архитектурная графика XIX века. – М Наука. М 2
Бунин
А.В.,
Саваренская
Т.Ф. История градостроительного искусства. Вт- М Стройиздат,
1979. - Т Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. - 495 с. - Т Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира. - 411 с. М 1-8 43

**
44
Продовження табл 2
Бунин А.В. Градостроительство. Вт. Т. 2. М АА СССР, 1987. 542 с. М 7, 8
Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: теорія і практика історико-містобудівних пам’ятко- охоронних досліджень населених місць. - К НАТІАМ,
2003.- 558 с. М 4, 6, 8
Врона І. І. Анатоль Петрицький. – К Мистецтво, 1968. М 2 Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т. — М
Стройиздат, 1967 – 1972. М 1-8
Георгій Нарбут. – К Мистецтво, 1983. М 2
Докучаева В. Н. Борис Кустодиев. – М Изобразит. искусство, 1991. М 1
Єрошкіна О.О. Епоха класицизму. Архітектура, містобудування, мистецтво Франції, Англії, Німеччини,
Італії, України і Росії XVIII ст. Конспект лекцій для студентів 3 курсу, VI семестр – Харrів: ХНАМГ, 2008. М 6
Иконников А. В. Историзм в архитектуре. – М Стройиздат,
1997. М 2
Иконников А. В. Архитектура Москвы. ХХ век. – М Московский рабочий. 1984. М 1,2
Історія української архітектури
(Ю.С.Асеєв,
В.В.Вечерський,
О.М.Годованюк та
ін.) За ред.
В.І.Тимофієнка. - К Техніка, 2003.- с. М 4, 6, 8 История русской архитектуры Учеб. для вузов //
Пилявский В.И., Славина ТА, Тиц А.А., Ушаков ЮС. —
СПб, Стройиздат СПб, 1994. — 600 сил. М 4 История искусства зарубежных стран Первобытное общество, Древний Восток, Античность Учебник Под ред.
А.П. Чубовой. – е изд, перераб. И доп. – М Изобразительное искусство, 1979. – 384 сил. М 1 История искусства зарубежных стран XVII - XVIII т.
– М Изобразительное Искусство, 1988. М 1-3 Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. – М Изд. МГУ, 1979. М 2
Кириченко Е. И. Русская архитектура х годов. – М Искусство, 1978, 1982. М 1,2
Кириченко Е. И. Русский стиль. – М Галарт – АСТ, 1997. М 1,2
Кириченко Е. И. Москва на рубеже [XIX и ХХ] столетий. – М СИМ
45
Продовження табл 2
Кириченко Е. Фёдор Шехтель. – М Стройиздат, 1973. М 1, 2
Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России- М Искусство, 1986. М 1
Кириченко Е. И. Михаил Быковский. – М Стройиздат,
1988. М 2, 3
Князева В. П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. – М
ИИ, 1979. М 2
Кодін ВО, Панов П.В. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Видання друге, розширене та перероблене.
Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, - 2007, - 122 ст,
іл. М 1, 2
Кодін ВО, Панов П.В. Архітектура та містобудування
Західної Європи і Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, - 2008, - 247 ст, іл. М 2
Кодин В.А., Ерошкина Е.А. « Храмы Слобожанщины. Формирование архитектурно- художественных и градостроительных традиций храмового зодчества. Харьков Оригинал сил. М 6, 8 Константин Сомов. – М Искусство, 1973. М 2
Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству, от античности до современности Перс нем. – М ЗАО
«БММ», 2006. – 528 сил. М 1-8
Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги- М
Стройиздат, 1989. М 1, 2
Криворучко Н.І. Історія мистецтв, архітектури та містобудування Західної Європи ХІХ – до сер. ХХ ст. Курс лекцій. - Харків: ХНАМГ. - 2008. М 7
Криворучко Н.І. Історія мистецтва, архітектури та містобудування у таблицях.- Харків: ХНАМГ. - 2008. М 7 14. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. М Стройиздат, 1977.-
176 с. М 4, 6
Лебедева В. Е. Кустодиев. Время. Жизнь. Творчество. М ДЛ, 1984. М 2
Леон Бакст. – Л Аврора. М 2 Листов В. Н. Ипполит Монигетти. – М Стройиздат,
1976. М 1

**
46
Продовження табл 2 Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII в. – М ИИ, 1974. М 1,2 Мир искусства. – Л Аврора, 1990. М 2 Мстислав Добужинский. – Л Изобразит. искусство, 1982. М 2
Мухортов МЛ. Конспект лекцій з курсу “Історія мистецтв, архітектури й містобудування” (ІVкурс, VIII семестр) – Харків: ХНАМГ, 2007. М 1, 2, 3 Николай Рерих. – М ИИ, 1974. М 2
Пружан И. Константин Сомов. – М ИИ, 1972. М 2
Ротач А. Л, Чеканова О. А. Огюст Монферран. – Л
Стройиздат, 1990. М 2 Русская художественная культура конца ХІХ – начала
ХХ века (1908-1917). – М Наука, 1980. М 2
Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство
17 – 19 веков. – М Стройиздат,1988 275с.,іл. М 1-8
Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. – М Искусство, 1989. М 1, 2
Славина ТА. Исследователи русского зодчества. - Л Изд. ЛГУ, 1983. М 2
Славина ТА. Константин Тон. – Л Стройиздат. 1989. М 1, 2
Тубли М.П. Авраам Мельников. – Л Стройиздат, 1980. М 2
Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку
ХХ ст. – К Наукова думка, 2000. М 1
Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. – К
КНУБА, 2000. М 2
Шухов В. Г. Искусство конструкции. – М Мир, 1994. М 1, 2 1. Додаткові джерела
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо)
1. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. М Советская энциклопедия, 1986. В х томах. Т. 448 с, Т. 432 с. М 1-8 2. Архітектура. Короткий словник – довідник/ за загальною редакцією А. Мардера – К Будівельник, 1995, 333 с, іл. М 1-8 3. Методичне забезпечення
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо)
1. Кодін ВО. Методичні вказівки до організації самостійної роботи при вивченні курсу «Історія, мистецтва, архітектури та містобудування» для студентів 1 курсу професійного напряму «Архітектура» - Харків: ХНАМГ, 2007 – 14 с. М 1

**
47
Продовження табл 2
2. Криворучко Н.І. Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» за модулем М 7. «Історія містобудування, архітектури та мистецтва періоду другої половини XIX до середини XX століття» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.120 100
«Містобудування» напряму 1201 «Архітектура» М 7 3. Відеоматеріали налічують у мінімальному варіанті
інформаційного забезпечення близько 1000 відеокадрів за
кожним модулем. Технічні засоби, що застосовуються в лекційній роботі, надають можливість постійного доповнення й радикального оновлення відеоряду, довжина якого є принципово необмеженою й визначається лише потребами навчальної роботи. М 1-8

**
48
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201
(6.060102) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»).
Укладачі: Володимир Олексійович Кодін,
Олена Володимирівна Конопльова, Лариса Олегівна Богданова,
Олена Олександрівна Єрошкіна,
Наталя Іванівна Криворучко,
Микола Львович Мухортов
План 2009, поз. 961 Р.
Підп. до друку р. Формат х 1/16
Папір офісний
Друк на різографі
Умовн. – друк. аркушів 2,1 Обл.-вид. аркушів 2,4
Замовл.№ 5601 Тираж 15 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ
61002, Харків, вул..Революції,12
1   2   3   4

написать администратору сайта