Главная страница
Медицина
Экономика
Финансы
Биология
Сельское хозяйство
Ветеринария
Юриспруденция
Право
Языки
Языкознание
Философия
Логика
Этика
Религия
Политология
Социология
История
Информатика
Физика
Математика
Вычислительная техника
Культура
Промышленность
Энергетика
Искусство
Химия
Связь
Электротехника
Автоматика
Геология
Экология
Начальные классы
Доп
Строительство
образование
Механика
Воспитательная работа
Русский язык и литература
Дошкольное образование
Классному руководителю
Другое
Иностранные языки
Физкультура
Казахский язык и лит
География
Технология
Школьному психологу
Логопедия
Директору, завучу
Языки народов РФ
ИЗО, МХК
Музыка
Астрономия
ОБЖ
Обществознание
Социальному педагогу

Издание_РПНД_ПНД__ІМАМ__1%2C_2%2C_3%2C_4_курсы. Програма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв, архітектури та містобудування для студентів 14 курсів денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 060102)


Скачать 308.9 Kb.
НазваниеПрограма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв, архітектури та містобудування для студентів 14 курсів денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 060102)
Дата05.11.2018
Размер308.9 Kb.
Формат файлаpdf
Имя файлаИздание_РПНД_ПНД__ІМАМ__1%2C_2%2C_3%2C_4_курсы.pdf.pdf
ТипПрограма
#55482
страница1 из 4
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
В.О.Кодін, О.В. Конопльова, Л.О. Богданова,
О.О. Єрошкіна, Н.І. Криворучко, МЛ. Мухортов
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ» для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102)
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»)
Харків – ХНАМГ - 2009

2
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201
(6.060102) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)./Укл.: ВО. Кодін,
О.В.Конопльова, Л.О. Богданова, О.О. Єрошкіна, Н.І. Криворучко, МЛ.
Мухортов. – Харків: ХНАМГХ, 2009. – 48 с.
Укладачі:
В.О.Кодін,
О.В.Конопльова,
Л.О.Богданова,
О.О.Єрошкіна,
Н.І.Криворучко,
М.Л.Мухортов Рецензент доктор арх, проф. Н.Я.Крижановська Рекомендовано кафедрою Архітектурного і ландшафтного проектування Протокол №3 від 20 жовтня 2009 р.

3
Зміст Вступ
4
1. Програма навчальної дисципліни
5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни
5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
11 1.4. Рекомендована основна навчальна література
12 1.5. Анотація дисципліни
13
2. Робоча програма навчальної дисципліни
14 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи
14 2.2. Зміст дисципліни
14 2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями
23 2.2.2. План лекційного курсу
24 2.2.3. План практичних (семінарських) занять
40 2.2.4. План лабораторних робіт
40 2.2.5. Індивідуальне завдання (ІНДЗ)
40 2.3. Самостійна робота студентів
41 2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту
41 2.5. Інформаційно-методичне забезпечення
43
ВСТУП У професійній підготовці архітектора сучасного рівня історія містобудування, архітектури і мистецтва належить до фундаментальних дисциплін. ЇЇ вивчення допомагає розумінню закономірностей розвитку усього культурного пласту людства: від формоутворення до причино-наслідкових зв’язків між суспільством та природою, між соціумом та пересічною людиною, епохами і її виразом у окремих культурах.
Історія архітектури в широкому розумінні дає можливість відчути її соціальну роль як чинника матеріальної і духовної організації життєдіяльності суспільства. Засвоєння курсу дає можливість розширити кругозір студентів, показуючи розмаїття форм і методів проектування а також уявлення про раціональність, конструктивну доцільність і емоційну виразність формування архітектурного середовища.

5
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни
Метою дисципліни є здобуття знань з історії світового та вітчизняного містобудування, архітектури та образотворчого мистецтва, опанування методиками їх аналізу. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:
1. Надається документальна та візуальна інформація щодо найвизначніших памяток архітектури, мистецтва та містобудування на протязі всієї історії цивілізації.
2. Викладається аналітичний матеріал щодо до містобудування в різних суспільно-історичних умовах.
3. Вивчаються методики архітектурно-художнього та історично- типологічного аналізу памяток архітектури та мистецтва. Предметом вивчення дисципліні є найбільш визначні памятки світового та вітчизняного мистецтва, архітектури та містобудування.
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та відеоматеріалами, написанням реферативних робіт і виконанням графічних завдань.
Напрямок вищої освіти за професійним спрямуванням "Архітектура", затверджений Кабінетом Міністрів України № 325 від 18.05.1994 р.
Програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» розроблена на основі:
- ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування»,
- ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування»,

6
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
(відповідно до стандартів ОПП) Модуль 1. Мистецтво, архітектура та містобудування первісного

суспільства, ранніх цивілізацій та античного світу
(2/72)
(кількість кредитів/годин)
Змістовні модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1. Мистецтво, архітектура та містобудування первісного суспільства та ранніх цивілізацій
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Мистецтво, архітектура та містобудування первісного суспільства.
2. Архітектура, мистецтво та містобудування Стародавнього Єгипту.
3. Архітектура, мистецтво та містобудування цивілізацій Передньої Азії.
ЗМ 1.2. Мистецтво, архітектура та містобудування Стародавньої Греції.
(1/36)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Мистецтво, архітектура та містобудування басейну Егейського моря.
2. Архітектура та образотворче мистецтво Давньої Греції а архаїчний період.
3. Архітектура, містобудування та мистецтво Давньої Греції в класичний період.
4.
Містобудування, архітектура та мистецтво
Давньої
Греції елліністичного періоду.
ЗМ 1.3. Мистецтво, архітектура та містобудування Стародавнього Риму.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Архітектура та мистецтво етрусків і Стародавнього Риму доби
Республіки.
2. Архітектура, містобудування та мистецтво Римської імперії I – II ст. нашої ери.
3. Містобудування, архітектура та мистецтво Римської імперії III – IV ст. нашої ери та римських провінцій. Модуль 2. Мистецтво, архітектура та містобудування середньовічної

Європи та Азії
(1,5/54)
(кількість кредитів/годин)

7
Змістовні модулі (ЗМ):
ЗМ
2.1.
Мистецтво,
архітектура та
містобудування
раннього
Середньовіччя в Європі
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Мистецтво, архітектура та містобудування Візантії.
2.
Архітектура, мистецтво та містобудування Західної Європи в добу раннього середньовіччя.
3.
Архітектура, мистецтво та містобудування Арменії та Грузії.
ЗМ 2.2. Мистецтво, архітектура та містобудування Європи в XII – XIV ст.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Мистецтво, архітектура та містобудування Франції, Германії та Австрії.
2. Архітектура мистецтво та містобудування Англії та Італії.
Видатні міста та замки середньовічної Європи.
ЗМ 2.3. Мистецтво, архітектура та містобудування арабського світу, Індії та Китаю
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Архітектура та мистецтво Ісламу, Середньої Азії та Азербайджану.
2. Архітектура, містобудування та мистецтво середньовічної Індії.
3. Містобудування, архітектура та мистецтво Китаю та Японії. Модуль 3. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи

епохи Відродження.
(2/72)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 3.1. Мистецтво, архітектура та містобудування Італії епохи
Відродження.
(0,5/20)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Мистецтво, архітектура та містобудуванняПроторенесансу та
Раннього Відродження.
2.
Мистецтво, архітектура та містобудування Високого Відродження.
Мистецтво, архітектура та містобудування Пізнього Відродження.
ЗМ 3.2. Мистецтво, архітектура та містобудування інших держав Західної

8
Європи епохи Відродження.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Архітектура, містобудуваннята мистецтво Франції та Іспанії епохи
Відродження.
2.
Мистецтво Північної Європи епохи Відродження. Модуль 4. Староруське мистецтво, архітектура та містобудування (X –
XVII ст.
(1,5/54)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 4.1. Мистецтво, архітектура та містобудування Староруської держави та періоду феодальних князівств (X – XV ст)
(0,1/4)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Мистецтво, архітектура та містобудування Староруської держави.
2.
Мистецтво, архітектура та містобудування Староруської держави.
ЗМ 4.2. Мистецтво, архітектура та містобудування періоду побудови
Централізованої Руської держави (XV – XVI ст.
(1/36)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Архітектура, містобудуваннята мистецтво періоду побудови
Централізованої Руської держави.
2.
Архітектура, містобудуваннята мистецтво періоду Централізованої
Руської держави.
3.
Мистецтво, архітектура та містобудування України (XIV – XVII стст.). Модуль 5. Західноєвропейське містобудування, архітектура та
мистецтво XVII ст.
(2/72)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 5.1. Західноєвропейське містобудування та архітектура XVII ст.
(1/36)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Містобудування Італії, Франції, Австрії та Німеччини VII ст.
2.
Архітектура Італії, Франції, Австрії та Німеччини XVII ст.
ЗМ 5.2. Західноєвропейське мистецтво XVII ст.
(1/36)
(
кількість кредитів/годин
)
Навчальні елементи:
1.
Мистецтво Голландії XVII ст.

9 2.
Мистецтво Фландрії XVII ст.
3.
Мистецтво Іспанії XVII - XVIII ст. Модуль 6. Західноєвропейське, українське та російське
містобудування, архітектура та мистецтво XVIII ст.
(1,5/54)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 6.1. Західноєвропейське містобудування, архітектура і мистецтво
XVIII ст
(1,5/36)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Містобудування Франції XVIII ст.
2.
Містобудування Англії XVII та XVIII ст.
3.
Мистецтво Англії XVIII ст.
4.
Мистецтво Німеччини XVIII ст.
5.
Мистецтво Франції XVIII ст.
ЗМ 6.2. Російське містобудування, архітектура та мистецтво XVIII ст
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1.
Архітектура Петербурга XVIII ст.
2.
Архітектура Москви ст.
3.
Українська архітектура XVIII ст.
4.
Російське та Українське мистецтво XVIII ст. Модуль 7. Історія містобудування, архітектури та мистецтва країн

Західної Європи та Америки періоду ХІХ до середини ХХ століття. (2/72)
(кількість кредитів/годин)
Змістовні модулі (ЗМ):
ЗМ 7.1. Індустріалізація як каталізатор розвитку містобудування в Західній
Європі та Америці. Містобудівні проблеми цього періоду. Основні
закономірності історичного розвитку архітектури зарубіжних країн періоду Х – XX ст
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
7.1.1. Розвиток міст до промислового періоду.
7.1.2. Розвиток міст промислового періоду. Проблеми містобудування.
7.1.3. Тенденції розвитку мистецтва та архітектури цього періоду. Стилі, напрямки, проблеми.

10
ЗМ 7.2. Містобудування Німеччини, Австрії, Франції, Америки ХІХ ст.-
поч. ХХ ст. Реконструкція Парижу, Лондона, Відня. Теоретичні роботи з
містобудування. Архітектура Західної Європи. Архітектура країн США.
Мистецтво країн Західної Європи та Америки ХІХ ст.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
7.2.1. Проблеми росту міст Європи.
7.2.2. Реконструкція Парижу, Лондона, Відня.
7.2.3. Архітектура Західної Європи. Містобудування та архітектура країн США.
7.2.4. Мистецтво країн західної Європи та Америки ХІХ ст.
ЗМ 7.3. Стиль Модерн. Функціональний напрямок в архітектурі Західної

Європи та Америки. Еклектизм у західноєвропейській архітектурі.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
7.3.1. Стиль Модерн в мистецтві та архітектурі.
7.3.2. Творчість великих майстрів ХХ ст.
7.3.3. Функціоналізм.
7.3.4. Основні напрямки в мистецтві: імпресіонізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, сюрреалізм.
ЗМ 7.4. Містобудування і архітектура Західної Європи та Америки після
Першої світової війни. Містобудування і архітектура Західної Європи після
Другої Світової Війни
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
7.4.1. Містобудування Західної Європи і США.
7.4.2. Архітектура Західної Європи та США.
7.4.3. Містобудування ХХ ст. - міста-супутники. Модуль 8. Російська та українська архітектура й містобудування ХІХ

– початку ХХ ст.
(2/72)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 8.1. Українська та російська архітектура й містобудування в контексті
художньої культури першої половини ХІХ ст.
(0,5/18)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:

11 1.
Розквіт класицизму в містобудуванні України і Росії першої третини ХІХ ст.
2.
Розпад художньої системи класицизму й початок пошуків
«національних стилів». Феномен «еклектики» (історизму) в художній культурі
Східної Європи середини ХІХ ст.
ЗМ 8.2. Архітектура та мистецтво України і Росії в апогеї художньої
культури другої половини ХІХ – початку ХХ століть.
(0,6/24)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи:
1. Містобудівні проблеми зламу віків в Україні та Росії.
2. Особливості епохи «неостилів» в Україні та Росії. Архітектурний
історизм другої половини ХІХ ст. на Сході Європи.
3. Архітектура і мистецтво «срібного віку». Початок творчого різноманіття на фоні концепції першого інтернаціонального стилю.
ЗМ 8.3. Підсумки перехідного періоду в розвитку архітектури і мистецтва.
(0,9 /30)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1.
Теоретичні концепції «піонерів сучасної архітектури».
2.
Національно-романтичні й раціоналістичні тенденції в архітектурі й містобудуванні на початку ХХ ст. як основа нового творчого різноманіття.
3.
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Вміння (за рівнями сформованого) та знання
Сфери діяльності
(виробнича, соціально- виробнича, соціально- побутова)
Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, ін.)
Визначати композиційні особливості типів споруд у різні
історичні періоді, особливості архітектурно- художньої виразності памяток
Розпізнавати стилі архітектури ПФ.Д.02, ПР
Соціально-виробнича
Проектувальна
Виділяти національні риси та особливості архітектури
України та ін.. держав -
ПФ.Д.02. ПР
Соціально-виробнича
Проектувальна

**
12
1.4. Рекомендована основна навчальна література
1. Антонов В.Л. Історія соціального розвитку мистецтва та архітектури.
Стародавня Греція // Навчальний посібник, - К ІСДО, 1993. - 156 с.
2. Бунин А.В. Градостроительство. Вт. М АА СССР, 1987. 542 с.
3. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Вт- М Стройиздат, 1979. - Т Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. - 495 с. - Т Градостроительство ХХ века в странах капиталистического мира. - 411 с.
4. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: теорія і практика
історико-містобудівних пам’ятко-охоронних досліджень населених місць – К
НАТІМ, 2003, с.
5. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. — М Стройиздат, 1967.
6. Історія української архітектури ( ЮС. Асеєв, В.В. Вечерський, ОМ.
Гдованюк та інші) за ред. В.І. Тимофеєнко.- К Техніка, 2003, - 471 с.
7.Кодін ВО, Панов П.В. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього та середньовічного Сходу. Навчальний посібник.
Видання друге, доповнене та розширене. – Харків, ХНАМГ, 2007, - 126 с.
8. Кодін ВО, Панов П.В. Архітектура, мистецтво Візантії ІІІ –XV століть.
Навчальний посібник. – Харків, ХНАГ, 2008, - 300 с.
9. Криворучко Н.І. Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектура та містобудування Західної Європи та Америки (ХІХ – сер. ХХ ст Харків:
ХНАМГ, 2008.
10. Мухортов МЛ. Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» (ІVкурс, VIII семестр) – Харків: ХНАМГ, 2007.
11.Товбич В.В., Сисойлов МВ. Архітектура: Мистецтво та наука. Том 1 К
КНУБА, 2007, - 1020 с

**
13
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни
Анотація Курс «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» складається з восьми модулів загальним обсягом 522 години (14,5 кредитів). Програма передбачає лекційні зайняття (272 години), а також самостійну роботу студентів (250 годин). Лекційний курс присвячений вивченню світової архітектури, містобудування та образотворчого мистецтва від стародавніх часів до сучасності. Самостійна робота передбачає вивчення літератури, підготовку до занять, написання рефератів, виконання графічних робіт. Для рубіжного контролю знань передбаченні тестування, контрольні роботи та екзамен. Аннотация Курс История искусств, архитектуры и градостроительства состоит из восьми модулей общим объемом 522 часа (14,5 кредитов. Программа курса предполагает лекционные занятия (272 часа, а также самостоятельной работы студентов (250 часов. Лекционный курс посвящен изучению мировой архитектуры, градостроительства и изобразительного искусства от древности до современности. Самостоятельная работа предусматривает изучение литературы, подготовку к занятиям, написание рефератов, выполнение графических работ. Для рубежного контроля знаний предусмотрены тестирования, контрольная работа и экзамен.
  1   2   3   4
написать администратору сайта