Главная страница
Навигация по странице:

 • Відповідь

 • Документ Microsoft Office Word. Методичні рекомендації до розвязання задач із курсу економічна теорія


  Скачать 150.08 Kb.
  НазваниеМетодичні рекомендації до розвязання задач із курсу економічна теорія
  АнкорДокумент Microsoft Office Word.docx
  Дата12.01.2018
  Размер150.08 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаДокумент Microsoft Office Word.docx
  ТипМетодичні рекомендації
  #13922
  страница6 из 9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Відповідь: фірма збиткова. Вона повинна виготовляти 2 одиниці продукції і продавати їх за ціною 80 грн для мінімізації збитків.

  Задача 2

  Ринок бензину у країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції, а попит на бензин описує рівняння Qd = 200 – 20P. Середні витрати типової бензоколонки такі: AC=5 + (– 5)², де q – обсяг виробництва типової бензоколонки. Яка кількість бензоколонок повинна функціонувати в галузі у довгостроковій перспективі?

  Розв’язання

  Рівноваги на ринку досконалої конкуренції в довгостроковому періоді галузь досягає за умови рівності ціни і мінімальних середніх витрат (Р = LАСmin). Функція має мінімальне значення, коли похідна від неї дорівнює нулю: АС′ = 2(– 5) = 0; q = 5.

  Визначимо ринкову ціну з рівняння Р = LАС = 5 + (– 5)², підставивши q = 5. Отже, ринкова ціна становить 5. Знайдемо загальний обсяг продажу галузі. Для цього підставимо у функцію ринкового попиту ринкову ціну: Qd = 200 – 20 × × 5 = 100. Щоб знайти кількість бензоколонок, які повинні працювати у галузі, поділимо обсяг галузевого виробництва на обсяг виробництва окремої бензоколонки: 100 / 5 = 20.

  Відповідь: у довгостроковій перспективі в галузі повинно працювати 20 бензоколонок.

  Задача 3

  Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд: ТС = 100 + Q2, граничних витрат: МС = 2Q. Постійні витрати фірми ()становлять 100 грн, ціна одиниці товару (Р)60 грн.

  Визначте:

  1) яку кількість цього товару необхідно виробити фірмі, для того щоб максимізувати прибуток?

  2) який розмір цього прибутку?

  Розв’язання

  1. Фірма максимізує прибуток за умови МС Р. Підставивши дані задачі в цю умову, знайдемо обсяг виробництва Q, за якого фірма максимізує прибуток:

  2Q = 60,

  Q = 30.

  2. Прибуток фірми (ТРr) – це різниця між валовим доходом (TR) та валовими витратами (TC)ТРr = TR – TC. Валовий дохід розраховують множенням ціни на обсяг продукції:∙TR = ∙ Q. Таким чином, прибуток можна обчислити за формулою: ТРr = P∙ Q – (100 + Q2). Якщо Р = 60 грн і Q = 30 од., то Рr = 60 ∙ 30 – 100 – 30 ∙ 30 = 800 грн.

  Відповідь: 1) щоб максимізувати прибуток, фірмі необхідно виробити 30 одиниць товару; 2) фірма отримує прибуток у розмірі 800 грн.

  Задача 4

  Доповніть графічне зображення та визначте точку припинення виробництва. Також дайте відповідь: отримує прибуток чи несе збитки фірма у короткостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції. Визначте тип фірми.

  Р,С

  ATC

  Р

  AVC

  Q

  Розв’язання

  Доповнимо графік кривою граничних витрат МС, яка буде проходити через мінімальні значення кривих АТС і АVСТочкою припинення виробництва буде точка перетину МС і АVСmin

  Для розрахунку економічного результату фірми використаємо умову максимізації прибутку конкурентної фірми: МС = МR = Р і формулу для визначення прибутку: ТРr =ТR – ТСТR = Р ∙ QмТС = АТС ∙ Qм. З точки перетину кривих МС і МR опустимо перпендикуляр на вісь Qм і визначимо обсяг виробництва, що максимізує прибуток. Для визначення середніх витрат за обсягу, що максимізує прибуток, піднімемо перпендикуляр до кривої АТС. Величина прибутку: ТРr = Р ∙ Qм. – АТС ∙ Qм = (Р –АТСQм – площа заштрихованого чотирикутника.

  Відповідь: фірма отримує економічний прибуток; тип фірми – догранична з отриманням надприбутку.

  Задача 5

  Інформація про фірму, яка вирощує і продає квіти, подана у таблиці:

  Обсяг випуску, тис. одиниць

  0

  40

  60

  80

  100

  Загальні бухгалтерські витрати, тис. грн

  500

  1600

  1850

  2460

  3500

  Даний ринок вважати конкурентним.

  Визначте, яка ціна повинна скластися на ринку квітів, щоб фірма була змушена припинити виробництво у короткотерміновому періоді.

  Розв’язання

  Точкою припинення виробництва в короткостроковому періоді для фірми є точка, у якій ціна дорівнює мінімальним середнім змінним витратам. Середні змінні витрат розрахуємо діленням змінних витрат на кількість продукції. Змінні витрати розраховують як різницю загальних і постійних витрат.

  Обсяг випуску, тис. од.

  0

  40

  60

  80

  100

  Загальні бухгалтерські витрати, тис. грн

  500

  1600

  1850

  2460

  3500

  Постійні витрати, тис. грн.

  500

  500

  500

  500

  500

  Змінні витрати, тис. грн.

  0

  1100

  1350

  1960

  3000

  Середні змінні витрати, грн.

  0

  27,5

  22,5

  24,5

  30,0

  Мінімальними середні змінні витрати для фірми будуть за обсягу виробництва 60 тис. од. й становитимуть 22,5 грн. Фірма припинить виробництво, якщо ціна буде меншою, ніж 22,5 грн, оскільки у такому випадку ціна не буде покривати не лише постійні, а й навіть змінні витрати.

  Відповідь: фірма припинить виробництво, якщо ціна буде меншою 22,5 грн.

  Задача 6

  Залежність сукупних витрат фірми від обсягів випуску подана у таблиці:

  Q

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  TC

  0

  75

  95

  140

  200

  280

  Якщо ціна одиниці товару дорівнює 6 грн, який обсяг виробництва обере підприємство?

  Розв’язання

  Добудуємо таблицю і внесемо в неї необхідні дані, отримані у результаті розрахунків. При цьому використаємо формули

  ТR = PQ;

  ТРr = ТR – ТС;

  MC = ∆TC / ∆Q.

  Q

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  TC

  0

  75

  95

  140

  200

  280

  ТR

  0

  60

  120

  180

  240

  300

  TPr

  0

  -15

  35

  40

  40

  80

  МС

  0

  7,5

  2

  4,5

  6

  5

  Оскільки за умовою задачі ціна постійна, то фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Фірма обирає такий обсяг виробництва, який максимізує прибуток. Найбільший прибуток у двох випадках: Q = 30 і 40. Умовою максимізації прибутку єМС = МR = Р. Фірма обере обсяг випуску 40 од., за якого МС = 6 грн, оскільки ціна за умовою дорівнює 6 грн.

  Відповідь: за ціни6 грн підприємство обере обсяг випуску 40 од.

  Задача 7

  Розрахуйте необхідні показники, які характеризують діяльність фірми у короткостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції, якщо відомо: Р = = 3 грош. од., обсяг виробництва – 4000 шт, FC = 6000 грош. од., AVC = 2 грош. од. Визначте тип фірми. Чи може далі існувати фірма?

  Розв’язання

  Існують чотири типи фірми: загранична, коли ціна менша середніх змінних витрат; гранична, коли ціна дорівнює середнім змінним витратам; догранична з нормальним прибутком, коли фірма тільки відшкодовує витрати; догранична з надприбутком, коли фірма отримує економічний прибуток.

  Визначимо, наскільки ефективно працює фірма.

  Дохід, який вона отримує такий: ТR = Р ∙ Q = 3 ∙ 4000 = 12 000 (грош. од.).

  Витрати фірми: ТС = FC + VC, VC = AVC ∙ Q = 2 ∙ 4000 = 8000 (грош. од.);

  ТС = 6000 + 8000 = 14 000 (грош. од.).

  Витрати фірми перевищують дохід, тому вона отримує збитки у розмірі ТС – ТR = 14 000 – 12 000 = 2000 грош. од.

  Відповідь: тип фірми – догранична. Фірма повинна залишитися у галузі, оскільки за ціною, що встановилася на ринку, вона повністю відшкодовує змінні витрати і частково – постійні. Якщо вона припинить діяльність, вона не зможе взагалі розплатитися за довгостроковими зобов’язаннями.

  Задача 8

  Фермерськегосподарство вирощує картоплю. Динаміка короткострокових змінних витрат та обсягів випуску подана у таблиці. Постійні витрати дорівнюють 40 грн. Розрахуйте такі витрати: TC, VС, ATC, AFC, MC. Р = 80 грн. Покажіть економічний результат фірми. Скільки потрібно виробляти продукції?

  Q, т

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  AVC, грн

  0

  40

  40

  46,6

  55

  72

  86,6

  Розв’язання

  Добудуємо таблицю і розрахуємо необхідні величини, використовуючи формули:TR = P×QTC = FC + VCAТC = TC/Q = АFC + АVCAVC = VC/Q;

  АFC = FC/QMC = ∆TC/∆QТРr = ТR – ТС.

  Q, т

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  AVC, грн.

  0

  40

  40

  46,6

  55

  72

  86,6

  ТC, грн

  40

  80

  120

  179,8

  260

  400

  559,6

  VC, грн.

  0

  40

  80

  139,8

  220

  360

  519,6

  АТС, грн

  0

  80

  60

  59,9

  65

  80

  93,3

  AFC,грн.

  0

  40

  40

  46,6

  55

  72

  86,6

  ТR, грн

  0

  80

  160

  240

  320

  400

  480

  МC,грн

  -

  40

  40

  59,8

  80,2

  140

  159,6

  ТРr, грн

  -40

  0

  40

  60,2

  60

  0

  -79,6

  Максимальний прибуток однаковий за обсягів 3 і 4 од. Але за умови максимізації прибутку конкурентної фірми МС = Р = 80 грн, обираємо обсяг 4 од.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  написать администратору сайта