Главная страница

Методичні вказівки

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи та питання з фахового контролю для студентів економічних спеціальностей
Програма курсу, методичні вказівки щодо виконання курсової роботи та питання з фахового контролю
  Metodichka_planuv_annya_kontrol_2013   1.42 Mb. #954

Методичні вказівки до вивчення курсу "економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів спеціальності 050103 "Міжнародна економіка"
Методичні вказівки до вивчення курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” (для студентів спеціальності 050103 “Міжнародна економіка” заочної форми навчання) / Уклала Семкова Л. В. – Маріуполь: мдгу, 2007. – 38с
  метод.вказывки для заочников 2007   0.57 Mb. #984

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
  Методичка для диплома   332.5 Kb. #1274

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Землевпорядне проектування" для студентів спеціальності 070900 „Землевпорядкування І кадастр"/ Укл. Медведська Г. В. Луганськ: лнау, 2008. 72 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070900 „Землевпорядкування І кадастр”/ Укл. Медведська Г. В. – Луганськ: лнау, 2008. – 72 с
  Метод.Отвод для несел. нужд   1.09 Mb. #1393

Методичні вказівки для самопідготовки та проведення практичних занять
М. С. Пономаренко, д фарм н., проф., завідувач кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти
  Методичка ОЕФ   4.35 Mb. #2424

Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих предметів, що вивчаються фармацевтами
  Org_him_2cO   2.54 Mb. #2488

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студ. І курсу спец. 1201005 «Стоматологія»
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студ. І курсу спец. 1201005 «Стоматологія» /Укладач Н. Г. Горобченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2014. – 84 с
  m3803   311.5 Kb. #2706

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів»
Напрям підготовки: 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
  6_Metoda_po_kursovoy_rus   1.15 Mb. #3840

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальносте 1210001 «Лікувальна справа»
Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. 68 с
  Укр.мова(методичка)   133.51 Kb. #4408

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Диференційна діагностика синдрому ціанозу. Спадкові, природжені та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей
  Тема №3 студ укр   98.97 Kb. #5569

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Моргані-Адамса-Стокса синдромі
  Тема №6 студ укр   2.67 Mb. #5854

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні економічні відносини" для студентів спеціальностей "Економіка підприємства"
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів спеціальностей “Економіка підприємства” і “Менеджмент організацій”
  методичка МЕВ   366.5 Kb. #6315

Методичні вказівки до вивчення курсу «Міжнародне приватне право»
Враховуючи багатоманітність сучасних правовідносин з іноземним елементом, складність їх структури та значну кількість нормативно-правових джерел, зорієнтуватися у питаннях його кваліфікації та застосування без ґрунтовних теоретичних знань основ міжнародного приватного права не видається за можливе
  Практикум МПП   1.59 Mb. #7765

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії. Синдром недостаньості кровообігу
  Тема №5 студ укр   4.65 Mb. #7837

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Ландшафтознавство»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Ландшафтознавство» / Укл. Позаченюк К. А. Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2006. – 37 с. Рос мовою
  Ландшафтоведение. Методические указания к практическим работам -   0.87 Mb. #8344


  1   2   3   4   5
написать администратору сайта