Главная страница
Навигация по странице:

 • Рецензенти

 • Н. М. Малюга

 • ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 1.1. Вступ. Державна мова - мова професійного спілкування 11

 • 1.2. Основи культури української мови 64

 • 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 106

 • Модульний контроль № 1 134 Змістовий модуль 2ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ 2.1. Спілкування як інструмент професійної діяльності ..146

 • 2.3. Культура усного фахового спілкування 211

 • 2.4. Форми колективного обговорення професійних проблем 236

 • 2.5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 265

 • 2.6. Документація з кадрово-контрактних питань 315

 • 2.7. Довідково-інформаційні документи 361

 • 2.8. Етикет ділового листування 389

 • Комплексна контрольна робота № 2 491 Змістовий модуль ЗНАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 3.1. Українська термінологія у професійному спілкуванні....51О

 • 3.2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 532

 • 3.3. Переклад і редагування наукових текстів 598

 • Модульна контрольна робота № 3 634 ДОДАТКИ

 • ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ СПІЛКУВАННЯ Тема 1.1 ВСТУП. ДЕРЖАВНА МОВА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Хто якою

 • Шевчук, Клименко УМПС. 6(075. 8)Ш37Затверджено Міністерством освіти і науки Українияк підручник для студентів вищих навчапьних закладів(Лист 1114154 від 18 05 2010)Рецензенти


  Скачать 8.67 Mb.
  Название6(075. 8)Ш37Затверджено Міністерством освіти і науки Українияк підручник для студентів вищих навчапьних закладів(Лист 1114154 від 18 05 2010)Рецензенти
  АнкорШевчук, Клименко УМПС.pdf
  Дата28.01.2017
  Размер8.67 Mb.
  Формат файлаpdf
  Имя файлаШевчук, Клименко УМПС.pdf
  ТипДокументы
  #12
  страница1 из 52
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

  В.
  В. КЛИМЕНКО
  Підручник
  За затвердженою
  Міністерством освіти і науки
  України

  811
  6(075.8)
  Ш37
  Затверджено Міністерством освіти і науки України
  як підручник для студентів вищих навчапьних закладів
  (Лист № 1/11-4154 від 18 05 2010)
  Рецензенти:
  М. І. Степаненко, доктор філологічних наук, професор, ректор Полтав- ського національного педагогічного університету імені В Г Короленка,
  М. М. Марчук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови національного університету імені
  Івана
  Н. М. Малюга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови Криворізького державного педагогічного університету.
  Шевчук СВ., Клименко
  Ш37 Українська мова за професійним спрямуванням :
  - 2-ге вид.,
  виправ
  -К Алерта, 2011 - 6 9 6 978-617-566-030-0
  Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України
  21 2009 №1150
  матеріалу здійснено відповідно до кредитно- модульної системи організації навчального процесу Теоретичний практичний матеріал згруповано у три змістові модулі
  Система вправ завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь на- вичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях Після кожної теми вміщено запитання завдання для самоконтролю,
  індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів наукових повідомлень,
  сприятимуть закріпленню вивченого
  Для студентів вищих навчальних закладів рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні
  811 161 2'276 6(075 8)
  © С В. Шевчук, І В Клименко,
  © Видавництво "Алерта",

  Передмова 9
  Змістовий модуль 1
  ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ
  ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  1.1. Вступ. Державна мова -
  мова професійного спілкування 11
  Теоретичний блок 14 1.1.1. Предмет завдання курсу «Українська мова
  (за професійним спрямуванням)» 14
  Поняття літературної мови.
  Найістотніші ознаки літературної мови
  1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна,
  мовленнєва, комунікативна професійна компетенція.... 17 1.1.4. Мовні норми 19 1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні 49
  Практичний блок 52
  Блок індивідуальних проблемних завдань 57
  Блок самоконтролю 62
  Теми рефератів та наукових повідомлень 63
  1.2. Основи культури української мови 64
  Теоретичний блок 67
  Мова і культура мовлення в житті
  професійного
  67 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення 68 1.2.3. Комунікативна фахівця 71 1.2.4. Словники у професійному мовленні.
  Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури... 72 1.2.5. Мовний етикет 77 1.2.5.1. Поняття етикету 77 1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і
  етикет.... 77 1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації.
  Парадигма мовних формул 80

  Зміст
  Практичний блок 94
  Блок індивідуальних проблемних завдань 101
  Блок самоконтролю 104
  Теми рефератів та наукових повідомлень 105
  1.3. Стилі сучасної української літературної мови
  у професійному спілкуванні 106
  Теоретичний блок 109 1.3.1. Функціональні стилі української мови та сфери застосування. Основні ознаки функціональних
  109 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового,
  наукового і розмовного стилів 115 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної
  діяльності 118
  Практичний блок 122
  Блок індивідуальних проблемних завдань 130
  Блок самоконтролю 133
  Теми рефератів та наукових повідомлень 133
  Модульний контроль № 1 134
  Змістовий модуль 2
  ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
  2.1. Спілкування як інструмент професійної діяльності ..146
  Теоретичний блок 149 2.1.1. Спілкування і комунікація 149 2.1.2. Функції спілкування 150 2.1.3. Види і форми спілкування 151 2.1.4. Етапи спілкування 154 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування 155 2.1.6. Невербальні засоби спілкування 157 2.1.7. Тендерні аспекти спілкування 163 2.1.8. Поняття ділового спілкування 164
  Практичний блок 167
  Блок індивідуальних проблемних завдань 173
  Блок самоконтролю 177
  Теми рефератів та наукових повідомлень 177
  4

  Зміст
  2.2. Риторика і мистецтво презентації 178
  Теоретичний блок 180 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання 180 2.2.2. Мистецтво аргументації 187 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення 190 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.... 193
  Практичний блок 197
  Блок індивідуальних проблемних завдань 202
  Блок самоконтролю 207
  Теми рефератів та наукових повідомлень 210
  2.3. Культура усного фахового спілкування 211
  Теоретичний блок 213 2.3.1. Особливості усного спілкування 213 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування 214 2.3.3. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди 216 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем 219 2.3.5. Етикет телефонної розмови 223 2.3.6.Етичні питання використання мобільних телефонів ....227
  Практичний блок 228
  Блок індивідуальних проблемних завдань 231
  Блок самоконтролю 235
  Теми рефератів та наукових повідомлень 235
  2.4. Форми колективного обговорення
  професійних проблем 236
  Теоретичний блок 238 2.4.1. Мистецтво перемовин 238 2.4.2. Збори як форма прийняття колективного
  2.4.3. Нарада 243 2.4.4. Дискусія 251 2.4.5. Візитна картка 256
  Практичний блок 259
  Блок індивідуальних проблемних завдань 261
  Блок самоконтролю 263
  Теми рефератів та наукових повідомлень 264

  Зміст
  2.5. Ділові папери як засіб писемної
  професійної комунікації 265
  Теоретичний блок 267 2.5.1. Класифікація документів 267 2.5.2. Національний стандарт України 270 2.5.3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів 275 2.5.4. Вимоги до бланків документів 289 2.5.5. Оформлювання сторінки 293 2.5.6. Вимоги до тексту документа 296
  Практичний блок 300
  Блок індивідуальних проблемних завдань 304
  Блок самоконтролю 314
  Теми рефератів та наукових повідомлень 314
  2.6. Документація з кадрово-контрактних питань 315
  Теоретичний блок 317 2.6.1. Резюме. Автобіографія
  2.6.2. Характеристика. Рекомендаційний лист 324 2.6.3. Заява. Види заяв 327 2.6.4. Особовий листок з обліку кадрів 330 2.6.5. Наказ щодо особового складу 331 2.6.6. Трудова книжка 333 2.6.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода 339
  Практичний блок 350
  Блок індивідуальних проблемних завдань 357
  Блок самоконтролю 360
  Теми рефератів та наукових повідомлень 360
  2.7. Довідково-інформаційні документи 361
  Теоретичний блок 363 2.7.1. Прес-реліз 363 2.7.2. Звіт 370 2.7.3. Довідка 373 2.7.4. Службова записка 374 2.7.5. Протокол. Витяг з протоколу 376
  Практичний блок 382
  Блок індивідуальних проблемних завдань 386
  Блок самоконтролю 388
  Теми рефератів та наукових повідомлень 388

  Зміст
  2.8. Етикет ділового листування 389
  Теоретичний блок 391 2.8.1. Класифікація листів 391 2.8.2. Реквізити листа та оформлення 392 2.8.3. Етикет ділового листування 395 2.8.4. Оформлення листа 402 2.8.5. Різні типи листів 404
  Практичний блок 483
  Блок індивідуальних проблемних завдань 487
  Блок самоконтролю 490
  Теми рефератів та наукових повідомлень 490
  Комплексна контрольна робота № 2 491
  Змістовий модуль З
  НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА
  3.1. Українська термінологія у професійному спілкуванні....51О
  Теоретичний блок 513 3.1.1. Термін та його ознаки. Термінологія як система
  3.1.2. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна
  517 3.1.3. Способи творення термінів
  3.1.4. Проблеми сучасного термінознавства 520
  Практичний блок 525
  Блок індивідуальних проблемних завдань 528
  Блок самоконтролю 530
  Теми рефератів та наукових повідомлень
  3.2. Науковий стиль і його засоби
  у професійному спілкуванні 532
  Теоретичний блок 534 3.2.1. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки 534 3.2.2. Оформлювання результатів наукової діяльності 536 3.2.2.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці 536

  3.2.2.2. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань 548 3.2.2.3. Анотування і реферування наукових текстів 553 3.2.2.4. Стаття як самостійний науковий твір 560 3.2.2.5. Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт 562 3.2.2.6. Рецензія, відгук 566
  Практичний блок 572
  Блок індивідуальних проблемних завдань 594
  Блок самоконтролю 597
  Теми рефератів та наукових повідомлень 597
  3.3. Переклад і редагування наукових текстів 598
  Теоретичний блок 601 3.3.1. Суть і види перекладу 601 3.3.2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою 604 3.3.3. Переклад термінів 609 3.3.4. Особливості редагування наукового тексту 610 3.3.5. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи уникнення
  3.3.6. Коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів 621
  Практичний блок 623
  Блок індивідуальних проблемних завдань 629
  Блок самоконтролю 633
  Теми рефератів та наукових повідомлень 633
  Модульна контрольна робота № 3 634
  ДОДАТКИ
  Програма курсу «Українська мова
  (за професійним спрямуванням)» 645
  Стартовий тест 663
  Короткий лексикон синонімів української мови 673
  Складні випадки наголошення 688

  ПЕРЕДМОВА
  Р
  озбудова незалежної Української держави спонукає до пере- осмислення фундаментальних складових національної сис- теми освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад.
  Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб суспільства.
  Виникає об'єктивна потреба створення і впровадження в систему професійної освіти нової фахової ділової комунікації, тобто мовної
  освіти. Вона має забезпечити формування та розвиток комунікативної
  професійно орієнтованої компетенції особистості, яка здатна зреалізу- вати свій творчий потенціал на потреби держави. Це можна здійснити під час вивчення навчальної дисципліни - «Українська мова (за про- фесійним спрямуванням)».
  Пропонований підручник теоретично-практичний, побудований за кредитно-модульною системою, запровадження якої сприяє інтенси- фікації навчального процесу, стимулює систематичну та самостійну роботу студентів, підвищує об'єктивність оцінювання знань, розвиває
  здорову конкуренцію між студентами. У підручнику виокремлено змістові модулі: «Законодавчі та нормативно-стильові основи профе- сійного спілкування», «Професійна комунікація», «Наукова комунікація як складова фахової діяльності», кожен з яких складається з окремих узагальнювальних тем, підтем і блоків: теоретичного, практичного,
  блоку запитань і завдань для самоконтролю, тестового та контрольного блоку. Перед кожним модулем визначено мету, компоненти змісту, по- дано список рекомендованої літератури та визначено ключові поняття.
  Практична частина підручника спрямована на те, щоби студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від мети і змісту висловлювання: семантично точно
  і стилістично доречно вибрали слово, написали чи висловили його відповідно до літературних норм. У практичних завданнях передбаче- на ще одна шляхетна мета привернути увагу студентів до способів удосконалення професійної мовної компетенції, вільного усного та писемного спілкування.

  Передмова
  Модульна технологія викладання дисципліни передбачає і контроль- но-оцінний компонент, який репрезентується під час відповідей сту- дентів на запитання для самоконтролю та під час виконання тестових завдань і контрольних робіт, що подані до кожного модуля, а також до узагальнювальних тем.
  Набути умінь і навичок професійного спілкування допоможуть вмі- щені наприкінці підручника «Короткий лексикон синонімів української
  мови», словник-мінімум «Складні випадки наголошення».
  Підручник може бути корисним для всіх, хто дбає про свій пре- стиж, прагне підвищити рівень фахового мовлення, удосконалити та збагатити індивідуальний словник.

  ЗАКОНОДАВЧІ
  ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ
  СПІЛКУВАННЯ
  Тема 1.1
  ВСТУП. ДЕРЖАВНА МОВА
  МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  План
  1.1.1. Предмет і завдання курсу «Українська мова
  (за професійним спрямуванням)».
  1.1.2. Поняття літературної мови.
  Найістотніші ознаки літературної мови.
  1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональ-
  ний різновид української літературної мови.
  Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна
  компетенції.
  1.1.4. Мовні норми.
  1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика
  в Україні.
  11

  Вступ. Державна мова - мова професійного спілкування
  Дидактична мета:
  • розширення знань про українську літературну мову і мову про-
  фесійного спілкування;
  засвоєння понять про мовну, мовленнєву, комунікативну ком-
  петенцію та мовнокомунікативну професійну компетенцію;
  забезпечення оволодіння орфоепічними, лексичними, стиліс-
  тичними, граматичними нормами сучасного українського про-
  фесійного мовлення.
  Студенти повинні знати:
  предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним
  спрямуванням)»;
  визначення літературна мова, державна мова, національна
  мова, мова професійного спілкування;
  норми літературної
  у професійній сфері.
  Студенти повинні вміти:
  давати визначення основних понять;
  розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм
  уживати словосполучення, речення;
  стилістично правильно оформлювати свою думку;
  послуговуватися всім лексичним багатством української мови,
  добирати синоніми, антоніми, фразеологізми, розпізнавати
  пароніми і вживати відповідно до значень.
  Ключові поняття: мова професійного спілкування, літературна
  мова, мовні норми, мовна, мовленнєва, комунікативна компетенція,
  професійна мовнокомунікативна компетенція, мовна політика, мовна
  ситуація.
  12

  1.1. Вступ. Державна мова - мова професійного спілкування
  Рекомендована література
  Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич:
  Відродження, 1994.-218 с
  2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
  України 28 червня 1996 р . - Київ. 2006.
  3. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих працях України :
  Навчальний посібник.- X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004.-275 с
  4. Літературна мова у просторі національної культури / Від. ред.
  К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет»,
  с
  Масенко Л. Мова і суспільство :
  вимір. - К.:
  Вид. дім «К М Академія», Всеукраїнське товариство «Просвіта»,
  с
  6. Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкува- ння : Навчальний посібник 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.- С 7-37.
  7. Пономарів О. Незалежна держава і незалежна мова // Пам'ять століть.-
  5-12.
  8. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня року
  № 10 рп/99 //
  9. Український правопис / НАУ України, Інститут мовознавства імені
  О. О. Потебні, Інститут української
  К.: Наукова думка,
  с
  13

  Слова — це кольорові камінці.
  Мало назбирати —
  треба ще навчитися
  з них узори викладати.
  Ірина
  ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА
  МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
  Головне завдання вищої школи - готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писем- ній її формах. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
  передбачає продовження формування особистості,
  комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особли- востей фахової мови.
  Отже, предметом вивчення курсу є сучасна українська літературна мова професійної сфери.
  Завдання курсу - сформувати:
  мовну компетенцію майбутніх фахівців, що містить знання і
  практичне оволодіння нормами літературної професійної мови;
  навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спіл- куванні;
  вміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері;
  стійкі навички усного й писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку;
  навички оперування фаховою термінологією, редагування, ко- регування та перекладу наукових текстів.
  Вивчаючи курс, студенти різних спеціальностей набувають теоре- тичних знань про фахове спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності, засвоюють термінологію майбутньої спеціальності, відомос- ті про призначення і структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю, формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні
  у професійному спілкуванні, навички послуговування вербальними і
  невербальними засобами обміну інформацією.
  14

  1.1.2. Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
  Мета курсу - сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
  1.1.2. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ.
  НАЙІСТОТНІШІ ОЗНАКИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
  Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної
  Хто якою
  думає, той до того народу належить
  Даль).
  Українська мова - єдина національна мова українського народу.
  Відповідно до статті
  Конституції України, прийнятої Верхо- вною Радою 28 червня року, українська мова є державною мовою в Україні, «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території
  України».
  Державна мова - «це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах,
  у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики»
  1
  На ґрунті української національної мови формується і розвивається українська літературна мова.
  Як одна з форм національної мови вона існує поряд з іншими її
  формами - діалектами (територіальними і соціальними), просторіччям,
  мовою фольклору.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
  написать администратору сайта